S:1

9x1
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

9x1Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
14 - 5 . 2 - 3 + 2 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin koruyucu hekimlik anlayışıyla uyuşmaz? Bir çiftlikte 5 köpek, 4 ördek ve 7 at vardır.Bu çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları kaçtır? Polis imdadın telefonu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri türlerinden değildir? X ve Y elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri grup ve periyot olarak bilinmektedir.Buna göre X ve Y elementlerinin;I. I. iyonlaşma enerjileriII. Nötron sayılarıIII. Proton sayılarıniceliklerinden hangilerinin karşılaştırılması yapılamaz? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir? Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir? 1) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,2) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,3) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak4) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre maaş kesim cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Güzelliğin on paretmez Bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasaBu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir? Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerden kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır.Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? İstanbul Hükümeti, Salih Paşayı Temsil Heyeti ile görüşmesi için Amasyaya göndermiş ancak alınan kararlardan Mebusan Meclisinin açılması dışındaki kararları kabul etmemiş; Meclisin İstanbul dışında açılmasını da anayasaya aykırı bulduğu için reddetmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Milli mücadelenin gücü kabul edilmiştir.II. Temsil Heyeti resmen tanınmıştır.III. İstanbul Hükümeti otoritesini kaybetmemeye çalış-mıştır.IV. Milli Mücadeleye katılım azalmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) Güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar ben davamdan vazgeçmem sözünü kime hitaben söylemiştir? Kurtuluş Savaşında aşağıdakilerden hangisi ile savaş yapılmamıştır? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar hakkında ana babalardan istediği davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır? Selim bir kuruyemişçiden aldığı 500 gr fıstığın 200 gramını yedi. Ne kadar fıstığı kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sonuna dipnot konulmasının amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığı hizmetlerinin ikincil koruma ilkelerindendir? Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. İnancın gereği olan ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.Anayasamızın 24. maddesinde yer alan bu açıklamalar aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini ifade eder? Hasan manavdan elma portakal ve muz aldı. Cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? Nietzscheye göre bilmek kendimizle bir şey arasında bağ kurmaktır. Kendimizle aramızda bağ kurduğumuz bir şey bilgi kuramında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Meyve yiyiyorum.............................sağlıklıyım.Aşağıdakilerden hangisi cümlenin anlamını bozmaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (sav.)in Medinede Mescid-i Nebevinin yanında ‘Suffe denilen bir yer yaptırması Onun hangi yönüyle ilgilidir? Kes, Kopyala, Yapıştır işlemlerinin kısayol tuş takımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali ne ile sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi somut addır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir? Yaramaz babasını görünce birden durakladı. cümlesine açıklık getirmek için, hangi sözcükten sonra ( , ) işareti getirmek gerekir? Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik önemini azaltır? 1. Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur. İtilaf Devletleri Rusyaya yardım götürememiş ülkede çarlık rejimi çökmüş ve savaş dışı kalmıştır. Bulgaristan Osmanlı ve Almanya yanında savaşa girmiştir.Yukarıda sözü edilen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Kitap okuduğumu görünce çok şaşırdı. cümlesinin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? ABCD paralelkenarının köşe koordinatlarından üçü A(3, -1), B(0, 2) ve C(1, 4) olduğuna göre A(ABCD) kaç birimkaredir? Peygamberimiz insanları açıktan ilk defa İslama davet ettiğinde ilk büyük tepkiyi veren kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir