S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Kanadı kırık bir kuş gördüm." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır? Hangisinde –im ekinin yaptığı görev farklıdır? Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Türk halkı için,dayanışma ve işbirli-ğinin en güzel örneğiseçeneklerden hangisidir ? Aşağıdaki bilimlerden hangisi kitabelerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olur? -2 – 6 işleminin sonucu kaçtır? • Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur.• Museviliği milli bir dine dönüştürmüşlerdir.Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? "Bir işi birleşerek, yardımlaşarak yapmak anlamında kullanılan deyim hangisidir? Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre kirliliği gibi daha fazla yaşanmaktadır.Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha az yaşanır. Mançurya toprakları üzerindeki Japon - Rus rekabeti hangi yıl savaşa dönüşmüştür? 24a68 doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 27tür.a harfi yerine yazılması gereken rakam kaçtır? Hacda Sa'y nerede yapılır? Doğrusu mektupta sorulan her suale hemen cevap vermek kolay olmuyor. Bir kere bazıları çok çetin sualler soruyor, onların içinden çıkmaya benim bilgim kâfi gelmiyor. Bazı kimseler de serçe gibidir; akılları hep darıdadır. Gönül meselelerinin hâllini benden istiyorlar. Gönül meselesini de ne yazık ki bilgi ile hâlletmek her zaman mümkün değildir. Onun için dikkat ederseniz erbabı, bu gibi hâllerde daha çok kahve falına, el falına başvurur. Fala baktırmak veya bakmak ise çoktan beri yasak olduğundan onların gönül meselelerine dair suallerini de cevapsız bırakmak gerekiyor.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi Süleyman (as) ın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim çalışmalarının planlanmasıyla ilgili ortak hükümlerden biri değildir? '' Ağız'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin tevekkül anlayışına uygun davrandığı söylenemez? Güdülenme çeşitli basamaklardan oluşan bir süreçtir. Bu basamaklardan ilki organizmada bir eksikliğin ortaya çıkmasıdır. Güdülenme sürecinin yukarıda ifade edilen ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojinin kullanıldığı alanlardan biri de aydınlatmadır. Aşağıda aydınlatma ile ilgili ifadeler verilmiştir:I. Gece ders çalışırken ışık, göze bakacak şekilde ayarlanmalıdır.II. Güneş ışığına benzer renkte ışık veren lambalar tercih edilmelidir.III. Işığın parlaklığı gereğinden az veya çok olmamalıdır.Aydınlatma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 8,998 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizin temel özelliğidir? I. Tuz ruhuII. Yağmur suyuIII. Sud kostikYukarıda verilen maddelerin pH değerleri büyükten küçüğe sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sudenin bir gün yapmak istediği sürpriz nedir? Türk kadını 1930da belediye, 1933te muhtarlık seçimlerine katılma hakkını elde etti. 5 Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştu.Bu bilgiye göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Taze sıkılmış portakal suyunu çok severim.cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıtı hangisidir? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Hz Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretmen karşılığında serbest bırakmıştır? I. Element sembolleri tüm dünyada ortaktır.II. Atomik ya da molekül yapıda olabilirler.III. Atomik ve molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir.Verilen bilgilerden hangileri elementler için doğrudur? Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti genel olarak artar.Bu durumun aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir? Kuranı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır? (3³+2²+1¹).2 işleminin sonucu kaçtır? Tanesi 3 TL olan silgilerden 4 tane alan Uğur kırtasiyeciye kaç TL öder? Resulullah'ın mübarek yüzünün yaralandığı savaşta Peygamberimizin yüzüne batan miğferin halkalarını dişleriyle çıkaran ve iki dişini kaybeden sahabe kimdir? Eşrefoğlu camii hangi ilimizdedir? Aynı dokuyu oluşturan tüm hücreler için;I. Kromozom sayılarıII. BüyüklükleriIII. Metabolizma hızlarıverilen özelliklerden hangileri farklı olabilir? Serkan satın aldığı televizyonu 375 TLlik eşittaksitlerle ödüyor.Televizyonun fiyatı 3000 TL olduğuna göreSerkan televizyonu kaç taksitle satın almıştır? Bilimsel araştırma yaparken dipnot yazmanın amacı nedir? Altı yüz yirmi üç şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? "54 588" beş basamaklı doğal sayının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir