S:1

Bir ağaçta 14 kuş vardı. Ağaca 9 kuş daha kondu. Buna göre ağaçta kaç kuş oldu?

Bir ağaçta 14 kuş vardı. Ağaca 9 kuş daha kondu. Buna göre ağaçta kaç kuş oldu? sorunun cevabı "23" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir fidanlık alana 1490 adet çam, 3956 adet meşe ve 2991 adet köknar fidanı dikilmiştir. Dikilen toplam fidan kaç adettir ? • 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır.• Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır.• Türkler İslamiyet’i daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır.Bu bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?  Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisininİslam’ın etkisi ile ortaya çıktığı söylenemez? 5542 İl İdaresi Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi İlçe idare kurulunda yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi hakimiyetin bir kişide olduğu devlet şeklidir?   -  Birbirini tanıyan iki kişi arasında  yazılır.-   Eşe, dosta, akrabaya  yazılır.-   En belirgin niteliği içten geldiği gibi  yazılmasıdır.Bu özellikler aşağıdaki mektup türlerinden hangisine aittir? Çamaşır suyu – soda - kola denilince hangi maddeler aklımıza gelmelidir? I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?             Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış birden fazla sözcük vardır? Bir gruba üye bireylerin üstlendiği rolün gerektirdiği davranışları yerine getirmesine ne ad verilir? Hristiyanlara göre “Kitabı Mukaddes” aşağıdaki kutsal kitaplardan hangilerinin bir arada toplanmasından oluşmuştur? Nüfus cüzdanımızın rengi ne anlam ifade eder ? Aşağıdakilerin hangisinde bileşik eylemlerin yazımı yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha az sözcükten oluşmuştur?  Atmosferde miktarı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Evcil hayvanların beslenme, tuvalet ihtiyacı, oyun oynama gibi isteklerinde sahiplerini uyarmaları, iletişim kurma davranışları aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteği anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Üç kıtayı birbirine bağlayan, çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapmış olan ülkemizde, birçok doğal güzellikve tarihi eser bulunmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tarihieserlere örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki durumlardan hangisi “Müminler birbirini sevmekte, birbirine şefkat göstermekte ve korumakta, herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organları da bu yüzden uykusuzluğa ve hummayatutulan bir vücut gibidirler.” hadisine aykırıdır? A: Where is - - - - bag? B: Your bag is over there. Sevinç, sıcak bir günde kendisine ayran yapıyor. Daha sonra içine buz atıyor.Bu olaydaki ısı değişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Protokolde, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Anayasamızın kişilere tanıdığı “yerleşme hürriyeti”;I. kamu mallarını korumak,II. düenli kentleşeyi gerçkleşirmek,III. sosyal ve ekonomik gelişeyi sağamakdurumlarından hangilerinde sınırlandırılabilir? Yurdumuzun kuzeyindeki denizin adı nedir ? Gelişmiş ülkelerde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışan nüfus oranı, birincil ve ikincil ekonomik faaliyet alanlarında çalışan nüfus oranına göre daha fazladır.Aşağıdaki ülkelerin hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışanların oranı daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Ekinoks tarihlerinde yaşanan bir durum değildir? A: ............B: I don´t, either. Eğitim Bilişim Ağı olarak isimlendirilen ve içeriğinde eğitimle ilgili video, görsel, kitap, dergi gibi çok sayıda bilgi bulunan web sitesi aşağıdakilerden hangisidir? Bursa’nın en sevdiğim yanı şudur: Tarihle iç içe olması.Bu cümlede iki noktanın kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? K maddesine ait bazı bilgiler veriliyor.I.Saf maddedir.II.Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.III.}Elementler belirli bir oranda birleşmiştir.Buna göre K maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi 24 ve 32 nin 100‟e kadar olan en küüçük katıdır? I.  SıcaklıkII. BasınçIII. Hava ile temasYukarıdakilerden hangileri hazır gıdaların raf ömrüne etki eden etmenlerdendir? Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan dönemde ilk halife aşağıdakilerden hangisidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre İlde aşağıdakilerden hangisi ilköğretim görevlileri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat gazeteciliği ile ilgili yanlış bir bilgidir? - - - - your sister like watching horror movies? B: No, she - - - - . Osmanlı Devleti’nde zeki ve yetenekli çocuklar, Enderun adı verilen okulda iyi bir eğitim gördükten sonra devletin önemli hizmetlerine atanırlardı. Bu uygulama, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?  Elbisenin, vücudun ve namaz kılınacak yerin temiz tutulması şartı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir