S:1

Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir?

Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir? sorunun cevabı "128" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
18. yüzyıl sonlarına doğru komedi ve dram türlerinin karışmasıyla meydana gelmiştir. Hayatın hem acıklı hem gülünç yanlarını bir arada veren bir oyundur. Genel olarak orta tabaka insanlarının hayat çatışmaları bu oyunlarda işlenir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı ayraç içinde yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi asitlerin kullanım alanlarından biri değildir? “Allah’ı görüyormuşçasına O’na ibadet edip kulluk yapmak ” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, aksine bir durum yoksa geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?  5442 sayılı il idaresi kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi il idaresi kurulu içerisinde yer almaz?  T.C Devletinin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle devletin kalkınmasına hız veren yatırımlar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Bundan yıllar önce Batılı alışveriş merkezlerinin ilklerinden Paris pasajları hakkında yazan düşünür Walter Benjamin (Voltır Benjamin), onları “endüstriyel lüksün bir buluşu” olarak tanımladı. Çünkü endüstriyel üretimin tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Ne var ki o zamanlar toplum yapısı hâlen üretim üzerine kuruluydu. Bugün ise Türkiye’nin herhangi bir yerinde açılan alışveriş merkezlerinin var olma sebebi, dünyadaki örneklerinden farklı değil. Alışveriş merkezleri artık, tüketim temelli ekonominin bir buluşu hâline geldi.Bu metne göre alışveriş merkezlerinin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sean : Where were you on your last vacation?Cindy : - - - -. I made lots of friends there. Kurtuluş Savaşı’nda en çok savaş aşağıdaki devletlerin hangisiyle yapılmıştır?  Aynı tabaka içindeki statü değişiklikleri ve yerleşim yerleri arasındaki geçişlere yatay hareketlilik denir. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek olamaz? Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? I. Hemofili taşıyıcısı bayanII. Hastalık geni taşımayan bayanIII. Hemofili hastası bayanHemofili hastası bir erkeğin yukarıdakilerden hangisiyle yapacağı evlilikte hemofili hastası çocuk doğma olasılığı kesinlikle yoktur? Hz. Muhammed  (sav.)’den günümüze kadar Müslüman toplumların din, sosyal hayat, siyaset, kültür ve medeniyet alanlarında yaşadıklarını inceleyen bir ilim dalıdır.Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede ikilemeler görevce diğerlerinden farklıdır? My elder brother will be working as a lawyer - - - -. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) Allah’tan gelen ilk vahiy nedir?  Aşağıdakilerden hangisi kurallı (düz) bir tümcedir?            İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi kanın vücutta dolaşmasıyla gerçekleşmez? I – pamuk havluII – yün kazakIII – Naylon yağmurlukIV – plastik çizmeV – Altın bilezikYukarıda verilenlerden hangileri suyu çeker? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Bazı aileler çocuklarını konuşturmaz ve dinlemez- ler. Onları “ Sen büyüklerin lafına karışma!” der, sustururlar. Oysa çocukların serbestçe konuşma- larına fırsat verilmelidir. Çocuklar düşündüklerini ve duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye özendi- rilmelidir. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekin- meden söylemeye ve inandıklarını savunmaya yönlendirmeliyiz. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde son harfi yumuşar? ‘’Okulda meydana gelebilecek bir kaza yada acil durumda en yakınımızda olan ………… haber vermeliyiz.’’ Cümlesinde noktalı yere hangisi yazılabilir?   Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı gibi haklar vermiştir. Bu durum Atatürk’ ün hangi yönünü bize gösterir ? Sağlıklı bir yaşam için hangisi yapılmamalıdır? 12 ■ sayısı 5 ile kalansız  bölünen bir çift sayıdır. Bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri birlikte verilmiştir? Çiçekler hangi mevsimde açar? • Tarihteki ilk antlaşma Kadeş Antlaşması’dır. •Yaşasın, kar yağmaya başladı! •Şu paketleri bir üst kata taşı. Bu cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi örneklendirilmemiştir? "967 371 760" sayısındaki 7 rakamının basamak değerlerinin en büyüğü kaçtır? Peygamberimize iman eden "ilk dört Müslüman" aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem (!) gelir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ödü patlamak” deyimi ile yakın anlamdadır? İran ile aramızdaki sınır kapılarıhangi illerimizden geçmemektedir? Aşağıdakilerden hangisi e-posta adresinin bölümlerinden birisi değildir? İki sayının farkı 110’dur. Eksilenden 30 çıkarıp, çıkana 12 eklersek yeni fark kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir