S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Bugünün gazetelerini hızla okudu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi örneği vardır? Gazne devletinin kurucusu kimdir? Seçeneklerden hangisi İmanın Şartları ndan birisi değildir ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Hangi ön ad varlığı farklı bir yönden nitelemiştir? Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İnsanların bazısının Allahı bırakıp taş, ağaç, hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir? Bakanlık hizmet birimleri,taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak hangi birimin görevidir? Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir? Işığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru sözlü olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? 2 kilo sütten 1 kilo yoğurt yapılıyorsa 6 kilo yoğurt yapmak için kaç kilo süt kullanılır? Hz. Muhammede el-Emin sıfatı kimler tarafından verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası uzantısıdır? A car isnt - - - - cheap - - - - a bicycle. Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kurallardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi kapsamca daha geniştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için söylenemez? Aşağıda boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir?H_SPİ_AL Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.(Ali İmran suresi,134. ayet)Bu ayetin altı çizili bölümünde vurgulanan davranışlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? Hangi seçenekteki rakamların tümü tek hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi yağ üretiminde kullanılan sanayi bitkisidir? Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir? I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Kıtalar henüz birbirinden ayrılmamış durumdadır.III. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.Yukarıdakilerden hangileri paleozoike ait özelliklerdendir? Kuran-ı Kerimde kıssaların anlatılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi faklı bir konudan söz etmektedir? 20 dekar arazisi olan bir çiftçi 3 dönümlük kısmını nadasa bırakmış, geri kalanına ise ekim yapmıştır. Kaç m2 alan ekilmiştir? Ayy, ne kadar güzel bir çanta!Çabuk odana çık!Aa, sen de mi geldin?Bu cümlelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? ''Yorgun olduğum için beni yenebildin.'' cümlesinde sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? Hz. Muhammed 8 yaşından, 25 yaşına kadar kimin yanında kalmıştır? Demokratik yönetimlerde;1.Halkı kendi seçtikleri kişiler yönetir.2.Kanunlar karşısında herkes eşit haklara sahiptir.3.Yargı yetkisi başbakana aittir.Yargıları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güç sözcüğünün anlamdaşı kullanılmıştır? Bulut - gökyüzü kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Canlılarda çevre etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayandeğişimlere modifikasyon denir. Kevin : - - - - I borrow your dictionary?Simon : Yes, you may. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir? Arkadaşlıkla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Bir terzi günde 6 pantolon dikiyor. Bu terzi 5 günde kaç pantolon diker? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir