S:1

"Manavdan ... elma aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır?

"Manavdan ... elma aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır? sorunun cevabı "kimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
13 ve 26 sayılarının birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Hava sıcaklığını ölçen araçlara .......................denir.Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır? Gidilmesi gereken 600 km lik bir yolun. Bir araba saatte 98 km hızla 4 saatini git-miştir. Bu arabanın gitmesi gereken kaç km yolu kalmıştır? Kuran-ı Kerimi baştan sona okumaya ne ad verilir? Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz? "Gümüşhane'de tuzlu börek yedi." cümlesinde geçen birleşik ve türemiş kelimeler hangileridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? ​Süt – inek kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaştı? Veda Hutbesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? • Bulantı ve kusma olması• Burun ve kulaktan kan gelmesi• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olmasıYukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur? Kokuları algılamamızı sağlayan duyu organımız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? 322 sayısının 9/14' ü kaçtır? Kenar uzunlukları 15 cm ve 23 cm ve çevresi 50 cm olan bir üçgenin diğer kenarı kaç cmdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı cümledir? (a + b) + (3a - 2b) cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? Gündüz lambaları......bırakmamalıyız.Doğalgaz yanarken pencereleri......tutmalıyız.Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere sıra ile hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin arkadaşlık ilişkilerinde önem verdiği konulardan biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi nasıl kararlaştırılır? Binaların yapımında tuğla ile sıva arasına ses yalıtım malzemesi konulması hangi amaçla yapılır? Güney cephesinde işgallere, hangi kuvvetler karşı koymuştur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ....................................mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir? Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir. anlamını veren atasözü hangisidir? Bir simitçi haftada 945 simit satıyor. Bir yılda sattığı simit sayısı kaçtır? Bilinçli bir alış-verişte aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait ögelerden biri değildir? 72 sayısının en yakın onluğu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metin özelliği taşır? Maki bitki toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okunuşu yirmi sekiz milyon sekiz bin kırk sekiz olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? They have just .................... the train. They have to take a taxi.A) stoppedB) boughtC) missedD) drawn 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir? Annesinin yaşı Sedat'ın yaşının 3 katıdır. Sedat 12 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir