S:1

78 .... 35 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir?

78 .... 35 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı ">" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangisinde bulunmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hadisine göre asla cehenneme girmeyecek iyi insanların özelliklerinden değildir? Mecburi ilköğretim çağı çocuğun - - - yaşını bitirdiği yılın - - - ayı sonunda başlar, - - - yaşını bitirip - - - yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yı Milliye birliklerinin kuruluş amaçları arasında gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Zehra, Türkçe dersinde zayıf olduğumu düşünüyorum. diyor.Zehra zayıf yönünü geliştirmek için hangisini yapmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta (koşula) bağlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir ? İlk davranışı, düşünmeye zaman bile bulamadan çocuğu arayıp ona parasını vermek olacaktı.Ama, tüm çabaları boşa çıkmış, ona bir türlü rastlayamamıştı.Ben bir sefilim! diye haykırarak kendisini suçladığından, gerçekten bir sefil olduğunu da algılayacaktı. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uyulması gereken kurallardan değildir? Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Aşağıdakilerden hangisi akşam yemeğinde yenilecek yiyecekler değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerinin farklı yorumlar yapmalarının nedenleri arasında en az etkili olanıdır? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Seni bir yerden gözüm ısırıyor. cümlesinin anlamı, aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır? "Ankara İstanbul ve İzmite gittim"Yukarıdaki cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırası ile kullanılmalıdır? Bir kazada yaralanan hastanın son 10 yıl içinde tetanos aşısı olmadığı belirlenmiş ise aşağıdakilerden hangisi yapılır? Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, orada kalmaya devam etmek, bilişim sisteminden izinsiz veri kopyalamak, sistemi erişilmez kılmak ve çalışmaz hale getirmek aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Whats theweatherlikein Ankara in autumn? Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;Ø Matbaanın yaygınlaşması ve İncil kitabının çokça basılmasıØ Rönesans Hareketleri ile halkın okuyup aydınlanmasıØ İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi ile dinin daha iyi anlaşılmasıBu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir? 530 , 526 , 522 , 518..........verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid hangisidir? Planlı bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Kurtuluş Savaşı ile ilgili verilen aşağıdaki olaylardan hangisi ilk önce gerçekleşmiştir? I) Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmakII) Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamakIII) Virüsleri TemizlemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerindendir? Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlıBizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlıUçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyleCanlandı o meşhur ova at kişnemesiyleFethin daha bir ülkeyi parlattığı gündüBiz uğruna can verdiğimiz yerde göründüBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Asitlerle ilgili olarak,I. Suya H+ iyonu veren maddelerdir.II. Tatları acıdır.III. Ortam pHsini yükseltir.verilenlerden hangileri doğrudur? Türkiyenin dış ticaretinde aşağıdaki yerlerden hangisinin payı daha fazladır? Bir bitki kloroplastının granasında ;I. FosforilasyonII. NADP+ nin indirgenmesiIII. H2Sin parçalanmasıIV. Karbondioksitin indirgenmesiverilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? Allahın mescitlerinde onun adı-nın anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır... (Bakara suresi, 114. ayet)Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir? 4, 9, 0 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük üç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayının farkı kaçtır? Okul çantamızın içine konacak araç gereçler aşağıdakilerden hangisine göre hazırlanır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadiTeşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir? 41...19 boş bırakılan yere < ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir