S:1

Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz? 18 + ....= 98 - 25

Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz? 18 + ....= 98 - 25 sorunun cevabı "55" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
I. Nötral yağII. NişastaIII. MaltozYukarıda verilen organik besinler molekül büyüklüklerine göre aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır? Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır? Aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? "Sporcu" sözcüğü kaç heceden oluşmuştur? ...Üzülme, çünkü Allah bizimledir... (Tevbe suresi, 40.ayet) İki yoldaş ki üçüncüsü Allah tır, hiç endişe edilir mi? (Hadis-i şerif)Verilen ayet ve hadis aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir? • Göçebe çobanların çadırların-dan oluşan yerleşmelerdir. Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda yaygındır.Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdaki-lerden hangisinde verilmiştir? 1 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır? İzmirde düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişin kapısını açan bir kahramandı Yukarıda sözü edilen kişi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi istek cümlesidir? Bir yargıyı karşılaştırma ile ifade eden önermeler karşılaştırmalı bileşik önermedir.Aşağıdaki önermelerden hangisi, karşılaştırmalı bileşik bir önermedir? 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa göre; Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâlinde, verilen aylıklı iznin bitiminden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik tasarrufu ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı değildir? Osmanlı Devletinde devlete ait topraklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplu olarak (cemaatle) kılınmak zorunda olan namazlardan biri değildir ? Demokrasi ve demokratik bir yönetim için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez değerlerdir? Aşağıdakilerin hangisinde eylem gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir? Karbonhidratların genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Krokilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi aile kurumuna zarar verici davranışlardan biridir? Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğrudur? Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk üç saatte kaç litre su damlatır? Bir tek varlığa ait olan, benzeri bulunmayan adlara ne denir? Anadolu , Tarih çağına aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında girmiştir ? İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi yorum aşağıdakilerden hangisidir? He will have ......... the car by the time you arrive. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir bölgede hangi ekonomik faaliyet daha çok yapılır? A >1264 - 986 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? (1) Bir çocukluk arkadaşım vardı, ismi Ayşegüldü. (2) Annesi benim an- nemle yaşıttı. (3) Ayşegülün Serüvenleri hikâye serisinden çok etkilendiği için kızına bu adı vermişti. (4) Bu olay da kitapların hayatımızı nasıl etkilediğini kanıtlıyor bize.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi vardır? Dünya yüzeyinin yüzde kaçı sudan oluşur? Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalyanın Trablusgarpı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 587,691 ondalık kesrinde onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, binde birler basamağındaki rakamın basamak değerinden ne kadar fazladır? Gerektiğinde abdest ve boy abdesti almaya - - - - denir.Bu cümledeki boşluğa gelebilecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletinin ekonomisini en fazla olumsuz etkileyen faktör olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir? Her kasada 14 hindistan cevizi olan kasalardan 7 tane alan manav, hindistan cevizinin tanesini 12 liradan satıyor.Bütün cevizleri sattığına göre kaç lirası olur? Aşağıdakilerden hangisi deprem tahliye çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir