S:1

Aşağıdakilerden hangisi düzenli tüketmemiz gereken içecekler arasında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi düzenli tüketmemiz gereken içecekler arasında değildir? sorunun cevabı "Kahve" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Fakir - Yoksul arasındaki anlam ilişkisi konuk sözcüğü ile hangi sözcük arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır ? Kuran-ı Kerimin indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Belli bir ahlak dersi vermek amacıyla oluşturulan hayvan hikâyelerine fabl denir. Fabllarda öğretici bir amaç güdülür, gündelik hayatla ilgili dersler verilir. Okurlar, bu dersi kolaylıkla anlar. Çünkü öğüt, fablın sonunda atasözü ya da özdeyiş şeklinde verilir. Fabllar kısa hikâyelerdir; giriş, gelişme, sonuç ve ders bölümü olmak üzere dört bölümden oluşur. Çocuklara tokgözlülük, yardımseverlik, özveri gibi iyi insan davranışları kazandırma amacı taşır. Bu yüzden fablların eğitici yanı güçlüdür.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Dünya, kendi etrafındaki 1 tam turu ne kadar sürede tamamlar? Sam : Hi, Lisa. How was your holiday in New York City?Lisa :Hi, Sam. It was really great.Sam : How long have you stayed there? Lisa : I have stayed there - - - - a week. En kalabalık türk boyu olup 24 boydan meydana gelmiştir. Selçuklular ve Osmanlılar gibi önemli devletlerin kuruluşunu sağlamış olan türk boyu hangisidir? I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hz. Muhammed, bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması olan Medine Sözleşmesini, aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçları arasında değildir? 100 TL içinde kaç tane 10TL vardır? Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? Yöntem Üzerine Konuşma adlı eserinde bilimsel araştırmada izlenmesi gereken kuralları apaçıklık, analiz, sentez ve sayma şeklinde açıklayan filozof ve bilim adamı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi iskelet için söylenemez? İki doğal sayının ebob'u 20 ise; aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarına göre okumanın temel amaçlarından değildir? Gökteki cisimler aşağıdaki araçlardan hangisi ile incelenebilir? I. Dünya Savaşının cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır? 8 onluk 8 birlikten oluşan sayıdan, 7 onluk 9 birlikten oluşan sayıyı çıkartırsak sonuç kaç olur? Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında yeşil, sarı ve kahverengi görünen katman aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir