S:1

Dünyanın katmanları dıştan içe doğru hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Dünyanın katmanları dıştan içe doğru hangi seçenekte doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Yer kabuğu- Ateş küre – Çekirdek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ulaşımaraçlarının hangisi daha fazla insan taşır? I. Cemel VakasıII. Kerbela OlayıIII. Sıffın Savaşıverilenlerden hangileri Hz. Ali döneminde yaşanan gelişmelerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? (-14) ile (+16) sayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır ? ( İki sayıda dâhildir) Sizin en hayırlı olanınız, Kuranı Kerimi ................................ (Hadisi Şerif)Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haramdan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksaya götüren Allahın şanı yücedir...Bu ayette aşağıdaki hangi olaydan söz edilmektedir? Valilerce resen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliği tarihinden kaç gün içinde sicile geçer? Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? Önlük giyeceğim. Çünkü...................... ifadesinde noktalı yere hangisinin gelmesi uygun değildir? Kim bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Ayda rüzgâr ve yağmur gibi hava olayları görülmez.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki oruçlardan hangisi farzdır? Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali ne ile sona ermiştir? Bir market sahibi 1800 kg şeker aldı. Şekerin yarısını 2 kglık, diğer yarısını da 3 kglık olacak şekilde paketlemek istiyor. Bu iş için kaç poşet kullanması gerekir? Ülkemizde unlu gıdalara ağırlık verilen beslenme tarzı ve bebeklerin kundaklanması gibi alışkanlıklar, sağlığa etki eden hangi etmenlerin içerisinde değerlendirilir? Aşağıdaki şıklardan hangisinde Aşere-i Mübeşşere doğru olarak verilmiştir? Toplumların yükseliş ve çöküşlerinde belirleyici olan sosyal kanunlar vardır. Buna sünnetullah da denir. Eğitime önem verilen bir toplumda cehalet azalır. Adaletin sağlanmadığı bir toplumda zulüm ve haksızlık artar. Toplumsal iyileşme ve bozulma toplumların kendileri ile ilişkilidir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu en iyiifade etmektedir? My mother is ______ teacher. İyilik ve Allaha saygı üzerine yardımlaşın. Kötülük ve günah işleme üzerine yardımlaşmayın! ayetinde anlatılmak istenen nedir? İnsan haklarının korunmasındaki engeller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Annenden öğrendiğinle yetinme Çocuğum, Türkçeni geliştir.Dilimiz öylesine güzel kiDurgun göllerimizce duru, Akar sularımızca coşkulu... Ne var ki çocuğum, Güzellik de bakım ister.Bu dizelerde ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olayı vardır? Ø Miladi takvimin kabulü Ø Ölçü birimlerinin değiştirilmesi Ø Hafta tatilinin Pazar gününe alınmasıYukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi fiziki özellikler göz önüne alınarak belirlenmiştir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim yoktur ? Elimizde küçük bir mıknatıs var. Bu mıknatıs ile neyi çekemeyiz? Şamda Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi demir tozu ile karışmış kumu ayırır? Hangisi Hz. Muhammed (sav.)in çocuklarındanbirinin adıdır? İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerinden esinlenmişlerdir.• İslamiyetin etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiiri geliştiren şairlerden biri değildir?A) B) C) D) Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu oluşturmuştur? Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.Yukarıdaki anlatıma göre sınıfın penceresi hangi yöndedir? Tost + çay 10 lira Tost + ayran 12 lira10 kişilik bir grupta, 4 kişi tost + çay geri kalanı tost + ayran alıyor. Bu kişilerin toplam hesabı kaç lira tutar. Türk hikâye ve romanı 1930lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? "Eski giysi giymek ayıp değil, kirli giysi giymek ayıptır."Bu cümlede varlığı niteleyen kaç sözcük vardır? Vücudumuzdaki enerji ihtiyacı için besinlerin sindirilmesi gerekir. Sindirim olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okulca Anıtkabir, Anakara Kalesi, Gölbaşı ve Kocatepe Camiini gezdik. Cümlesinde kaç tane bileşik kelime vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir