Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "bulaşık makinesi_______haberleşme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Nizamülmülk “Siyasetname” adlı eserinde hükümdarların yapması gerekenleri;•   Sulama kanalları açtırmalı,•   Yollar ve köprüler inşa etmeli,•   Kale ve şehirlerin inşa edilmesine öncelik vermeli şeklinde sıralamıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi hükümdarın görevleri arasında değildir?  Aynı notanın çalındığı akordeon, keman ve flütten oluşan enstrümanların seslerinin farklılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez? Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından olan;•   Halifeliğin Osmanlılar’a geçmesi•   Mısır’daki bilginlerin istanbul’a getirilmesi•   Baharat Yolu’nun Osmanlı’nın kontrolüne girmesigelişmelerine göre, Osmanlı Devleti’nin Mısır Seferi sonrasında hangi alanda daha az etkilendiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde mizah türünün başarılı örnekleri arasındagösterilebilir? 124 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanması sonucu hangi sayı elde edilir? "Çocuk Parkı" bu mahallede açılacak." cümlesinde "bu" kelimesi ne tür sıfattır? Toplantıda üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir "sorun"un çözümü için başkanlığa iletilen görüşe ne denir?  “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) var- dır…” (Yunus suresi, 47. ayet)Bu ayet ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Eğer hayatta her şey yolunda olsaydı hayal kurmaya gerek duymazdık.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?  • Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması• Cuma günü iki ezanın okunmasıBunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?