S:1

Selma 28 kg dır. Sedat ise Selmadan 17 daha ağırdır.
İkisinin kütlelerinin toplamı kaçtır?

Selma 28 kg dır. Sedat ise Selmadan 17 daha ağırdır.İkisinin kütlelerinin toplamı kaçtır? sorunun cevabı "73" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmış bir sözcük vardır? 80'nin %60'ı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi öznel (kişiden kişiye göre değişen) bir cümledir? Kütlece %30luk 200 gram şekerli su çözeltisine x gram şeker ilave edilirken, çökelme olmadan 3x gramda su buharlaştırılıyor. Oluşan çözeltinin kütlece %50lik şeker çözeltisi olduğu belirleniyor. Buna göre kaç gram şeker ilave edilmiştir? Fagositoz olayı ile ilgili,I. Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır.II. ATP harcanarak gerçekleşir.III. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? • Topluma hizmet etmek için kurulmuşlardır.• Giderleri devlet tarafından karşılanır.• Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında maaş alırlarAşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi verilen özelliklere uymaz? Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünü bir cümledir? Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik cihazların zararlarından biri değildir? Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın onluklarla eşleştirilmişlerdir. Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır? Mezopotamya çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek tarihin bilinen ilk alfabesini (HARF YAZISI) bulan uygarlık hangisidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir? "Ayak diremek" deyiminin anlamı aşağıdakileden hangisidir? Türkçe bir sözcükte ilk hecede kalın ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Ancak Türkçede bu kuralı bozan bazı ekler vardır.Aşağıdakilerden hangisinde kalınlık-incelik uyumunu bozan bir ek kullanılmıştır? 3, 9, 0, 4, 1, 7 verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ? Öyleyse yalnız beni anın ki bende sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152. ayet)Bu ayette aşağıdaki ilişkilerden hangisi konu edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yüzerek hareket eder? Tarihte ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır? Sigara ve alkolün zararları konusunda bizleri bilgilendiren ve kurtulma yollarını gösteren kurumun adı nedir? Sağa sola çarparak uçan ve bir türlü denge- sini sağlayamayan kuşun hangi organı zarar görmüştür? Sevdim en çok çilekli pastayı. Cümlesinde eylem hangisidir? Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayankontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Yazar, 1889 yılında İstanbulda doğmuştur. Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra liselerde öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır. Daha sonra Paris Kültür Ataşeliği yapmış, UNESCOda ülkemizi temsil etmiştir. Romanları, hikâyeleri, tiyatroları yanında çeşitli çevirileri de vardır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allahın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? Cenk :The bill, please.Waiter :Here you are.Cenk :I dont have my glasses. - - - - is it?Waiter :Thats €35. Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım,kendisine yardımcı olanlara Beytullaha yüz sür evladım! diye dua ederdi.Fatma Hanım, bu duasıyla aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Doğu cephesi komutanımız kimdir? Milletlerin hayatı; bugünü, geçmişi ve geleceği ile bir bütün teşkil eder. Bundan dolayı sosyal meseleler üzerine düşünürken onları tarih ve zaman çerçevesi içinde ele almak büyük fayda sağlar. Bunu yaparken bizden önce aynı konular üzerine eğilmiş eserleri incelersek insanı yanıltabilecek sonuçlara ulaşmaktan kurtulmuş oluruz. Büyük Fransız filozofu Alain, Düşünen fert değil, insanlıktır. der. Eskiden yapılmış hataların bile doğruyu bulmada faydası yok mudur?Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 81 - 59 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Karşılıklı konuşmalarda konuşmacının konuşmasından önce satır başlarında kullanılan noktalama işareti hangisidir? Hangi çocuk daha çabuk hasta olacaktır? My sister ............ to the shopping center two hours ago. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir