S:1

7 metrelik çıtanın ucundan 3 tane 80 cm parça kestim. Kaç m ve kaç cm çıta kaldı?

7 metrelik çıtanın ucundan 3 tane 80 cm parça kestim. Kaç m ve kaç cm çıta kaldı? sorunun cevabı "4 m 60 cm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Dünyada iken kötü işler yapan insanların ahrette cezalandırılacakları yer aşağıdakilerden hangisidir? Dinler, inanç ve ibadetleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Ancak amaçları bakımından birbirlerine benzer yönleri vardır. Dinler, insanların mutlu ve huzurlu olabilmeleri için bazı ilkelere uyulmasını öğütlemiştir. Bazı ahlak ilkelerinin bütün dinlerde ortak olması, bu ilkelerin evrensel olduğunu gösterir.Bu metinde dinlerin hangi yönü vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi, mazeret izni ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir problem durumu olamaz? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü doğru olarak ayrılmıştır? Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir? I will be in Italy - - - - . Kendisinden yararlanılan kişi ve nesneyi zarara uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır. anlamına gelen atasözü hangisidir? Ülkemizde belirli aralıklarla nüfus sayımı yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür? Türklerin ilk yurdu neresidir? Deniz Hanım iki kez evlenir. Gül ve Şeker adlı iki kızı olur. Kendisi şenlik ve gösteriş tutkunu bir kadındır. Evi o yönetir. Kocası Ahmet Bey ise yaşamayı seven, gamsız bir adamdır. Kızları Gül evde kalmış, çirkin, içkici ve dengesizdir. Şeker Hanım kendisini evin direği gibi görmektedir.Bu parçada tanıtılan kişilerin hangi özelliklerine değinilmemiştir? Itrî, Dede Efendi, Sadullah Ağa, Tanburî Cemil Bey ve Hacı Arif Bey gibi sanatkârlar aşağıdaki alanlardan hangisinde eserler vermişlerdir? Güneş sisteminde uydusu olmayan gezegenler hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki volkanik göllere bir örnek değildir? 7, 5, 1, 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 7000 den küçük en büyük doğal sayının yüzler basamağında hangi rakam bulunur? Aşağıdakilerden hangisi okullarda kullanılan bilgi teknolojilerinden biri değildir? (I) Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli bitkilerdir. (II) Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. (III) Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. (IV) Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Aşağıda çokgenler ile ilgi verilen bazı bilgilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? Kişilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturdukları ortama ne denir? Milletler gelir ve gider. İmparatorluklar yükselir ve düşer. Fakat İslam sürer ve göçebelerle yerleşikleri, medeniyet kurucularla bu medeniyeti dağıtanları bünyesinde barındırmaya devam eder. O zaman, bilinçli ya da bilinçsizce kendi özgünlüklerini korumakla birlikte, İslamla olan bağlarını en önemli ruhi servet olarak sürdüren çok sayıda milleti tek bir ümmet olarak bir arada tutan unsurlar nelerdir? (Gustave E. Von Grunebaum)Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Görüş, kişilerin kendi düşüncelerini yansıtır. Olgu, herkes tarafından doğruluğu kabul edilen, ispatlanabilen bilgilerdir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi olgu cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir? Bazı insanların doğuştan resim yapma kabiliyeti vardır. Bunun sonradan kazanılabilecek bir yetenek olduğunu düşünenler var. Oysa hangi eğitimi verseniz verin ilham denen şey insana getirilebilir mi? Yukarıda paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu;I. Mevsimler meydana gelir.II. Bir yıl meydana gelir.III. Gece ve gündüz meydana gelir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci Dünya Savaşının nedenlerinden biri de Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan milliyetçilik akımıdır. I. Dünya Savaşının aşağıdaki sonuçlarından hangisi, verilen bu nedenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur? Modern tarımla uğraşan ilk türk devleti hangisidir? 12 cevizin 6 tanesini yiyen Murat, cevizlerin ne kadarını yemiş olur? İnsan tabiatın en zayıf,ama düşünebilen yaratığıdır.Dimağında hafif bir bozukluk,bir damlacık su onun ölümüne sebep olabilir.Tabiat olayları,sel,çığ,deprem...insandan kat kat güçlüdür,ancak tabiat bu gücünün farkında değildir.İnsan,evrenin kendinden daha güçlü olduğunu bilir,evrense bunu bilmez. Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine özellikle başvurulmuştur? Have you - - - - been to Ankara? Fatma , 400 sayfalık kitabın 5/8 ini okumuştur. Fatma kaç sayfa kitap okumuştur? 100 : [(3 + ( 9 + 2) . 2 ] + 20 : 5 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Taralı alanların hangisinde kentsel nüfus miktarı en fazladır? Hasta ziyaretinde aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz? "Geçimini başkasından sağlamak." Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? İslam devletinde ilk devlet hazinesi hangi halife döneminde oluşturuldu? Dikdörtgen şeklindeki tarlanın kısa kenarı 13 m, uzun kenarı 28 m ise çevresi kaç metredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir