Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda deprem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda deprem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Depremden korunmak için depreme dayanıklı binalar yapmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık, dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğunun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? 20’den küçük ve 20 ile aralarında asal olan kaç pozitif tam sayı vardır? Bir soruyu 90 saniyede çözen bir öğrenci 12 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? "Şüphesiz göklerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insana fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah´ın gökten indirip de ölü toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için bir çok delil vardır." (Bakara suresi, 64. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin temel mesajıdır?  Aşağıdaki şıkların hangisinde Peygamberimizin doğum ve ölüm yılları doğru olarak verilmiştir? "Milletimizi sevmek, milletimizin yücelmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için çalışmak" anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Ah vur ataşı gavur, sinem ko yansınArkadaşlar uykulardan uyansınBu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdakilerden hangisinde vardır? “ön” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kenar uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenarı 12 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha kısadır? Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda güvenli geçiş yeri değildir?  “manzara.jpg” dosyası ne tür bir dosyadır?