Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağısözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağısözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "yukarı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yenilgiler sizi yıldırmasın, her yenilgi bir zafer fırsatıdır.Bu cümlede anlatılmak istenen, anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? I. Bolu Beyi’yle olan mücadelesi efsaneleşmiştir. Âşıkların piri kabul edilir. Âşık fasılları onun türkü- süyle başlar. (Köroğlu)II. Yeniçeri şairlerindendir. “Genç Osman Destanı” ile tanınır. Divan şiirinden etkilenmemiş, halk zevkine uygun şiirler söylemiştir. (Kayıkçı Kul Mustafa)III. Hem aruz hem de heceyle eserler vermiştir. Âşık edebiyatında binin üzerinde şiirle en fazla eser veren sanatçıdır. En bilinen eseri 105 şairin adını saydığı Şairname (Aşıkname)’dir. (Aşık Ömer)IV. Medrese eğitimi görmüştür. Divan şiirini en iyi bilen ve aruzu en çok kullanan saz şairidir. Yer yer ağır bir dil kullanır. Asıl başarısını heceyle söylediği şiirlerinde gösteren sanatçı koşma ve semaileriyle üne kavuşur. (Erzurumlu Emrah)V. Geçimini âşık kahvelerinde saz çalıp şiirler söyleyerek sağlayan sanatçı; divan, tekke, halk edebiyatlarında geniş bir kültüre sahiptir. Taşlamalarıyla ünlü olan sanatçı saz çalmanın şeytan işi olduğunu belirtenlere “Şeytan Bunun Neresinde” şiiriyle karşılık vermiştir. (Ruhsati)Yukarıda numaralanmış açıklamalardan hangisi parantez içinde ismi yazan sanatçıyla uyuşmamaktadır? Aşağıdaki sözcük ikilisinden hangisi anlam  ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan unsurlar arasında yer almaz?  İslam’ın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Müslümanların bir günde kaç vakit namaz kılması gerekir? 904 060 doğal sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerle- rinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A)   Çabuk buraya gelB)   Okula neden gelmedinC)   Mehmet, çantamı geri verD)   Eyvah, ütünün fişini çekmedim  Preveze savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır? İşgallere karşı ilk tepki nerede başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri faaliyetlere bağlı olarak doğal çevrede meydana gelen olumsuzluklara örnek olarak gösterilemez?