S:1

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde boz kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde boz kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Teyzem, düğün için çeyrek altınları bozdurdu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir? Aşağıdakilerden hangisi dinî değerlerden biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Urfa savunmasıyla ilgili değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Zelle nin tanımı yapılmıştır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna "–lar" eki getirilirse çoğul olur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? 750 TL para, yıllık % 20 faiz oranı ile 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonunda elde edilen faiz geliri kaç TL dir? Aşağıdakilerden hangisi "kek yapımı" ile ilgili değişkenlerden bir tanesidir? O, yetmezse ikinci paketi kullanırız. Cümlesindeki o sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 30 un 15 eksiği kaçtır? En iyi şiirlerinden biri Elhanı Şitadır. Tâmât adlı bir şiir kitabı vardır. Birçok edebî türde eser veren, servetifünun sanatçısıdır.Sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürkün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleri ile ilgilenmeye devam etti. Hatayın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk, Adana ve Mersine 1938in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankaraya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi.Atatürkün, hastalığına rağmen Hatayı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi;I. inkılapçı,II. kararlı,III. vatanseverkişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir? Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Allahtan vahiy alan ancak kendinden önceki resulün şeriatına uyan peygambere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Bu bahar havası, bu bahçe, Havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese horoz şekerim! Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? Bir aritmetik dizide a4= 7 olduğuna göre bu dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır? Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici ögeler az da olsa vardır ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü, sanatsal söyleyişler önemli yer tutar. Bu tür yazılar yaratıcı yazılardır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir? 37 + 3 işleminin sonucu kaçtır? İyonların başkenti neresidir? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Kıskançlık, çekememezlik anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kısa kenarı 12 m, çevresi 80 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin uzun kenarı, komşumuzun kare şeklindeki bahçesinin bir kenarına eşittir. Komşumuzun bahçesinin çevresi kaç cm dir? Sivas Kongresinde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.Bu karar amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde Pürin / Pirimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangisi yumurtayla çoğalmaz ? "-dan" eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine eklendiğinde ünsüz benzeşmesi gerçekleşmez? Hz.İbrahimin ilk oğlu kimdir? Yaramaz babasını görünce birden durakladı. cümlesine açıklık getirmek için, hangi sözcükten sonra ( , ) işareti getirmek gerekir? Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır? Sempozyum ile konferansın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Toplumsal yaşamın düzenli olabilmesi için yasalara ihtiyaç vardır.Buna göre millet kabul ettiği anayasa ile kanun yapma yetkisini, aşağıdaki kurumlardan hangisine vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıklarımızdan birisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.( )Dünyamızın kendi etrafında dönme süresi 365 gün 6 saattir.( )Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.( )AMATEM, sigara bağımlılığı önlemek için kurulmuştur.( )Sigara içen insanların karaciğer kanserine yakalanma riski yüksektir.( )Linyit,uçak yakıtı üretiminde kullanılan bir madendir. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir