S:1

Sağlam sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Sağlam sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "çürük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
............................, tarihteki ilk yazılı antlaşmayı yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde yayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? 11,783 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yapılmasını istediği güzel davranışlar arasında yer almaz? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin halk arasında eşitliği sağlamak için çıkarıldığı söylenemez? Orta Asya;1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.3. Türklerin ilk anayurdudur.4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.verilenlerden hangisi doğru değildir? Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fiil kökü-yapım eki-yapım eki-kip eki yapısındadır? The bank is - - - - the library and the cinema. Truman Doktrini ve Marshall Planının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Kişisel bilgisayarımızdaki paylaşmak istemediğimiz bilgileri çevremizdeki kişilerden hangi yöntemle korumalıyız? Kanuni Devrinde Osmanlı Devletinin sınırları, Kuzey Afrikada bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir. diyen bir tarihçi bu iddasına:I. KıbrısII. TrablusgarpIII. Cezayiryerlerinden hangilerini örnek gösteremez? Doğada hazır hâlde bulunan, insan eli değmemiş maddelere doğal madde denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal bir madde değildir? Peygamberimizin sünnetinde kılınması tavsiye edilen namazlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarından değildir? Rakamları birbirinden farklı yedi basamaklı en büyük doğal sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur? Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe ( kimseye ) azap edecek değiliz.( İsra suresi, 15. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Nasihat söz konusudur ? Tarihi olaylarda sürekliliğin olması aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır? Aşağıdaki işlemlerin hangisinde eşitliğin sağlanması için parantez işaretine gerek yoktur? Hz. Muhammede, dedesinin ölümünden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kimdir? Deprem anında aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmalıdır? Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Alman tarihçilerinin dilinde kültür lafı, daha önce mevcut olan medeniyete çok yakın bir mana kazanır. Bununla beraber birtakım ayrılıklar önerilir. Kültür, insanoğlunun fiziki dünyaya, fiziki çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. Başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına alması;fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi... Ama bunun aksini ileri sürenler de var. Onlara göre medeniyet, toplum yaşayışının maddi ve faydacı amaçlarına hizmet eder;akılcıdır. Emeğin, üretimin, teknolojinin ilerlemesi için gerekli bir akılcılık. Peki kültür, o da toplum yaşayışının daha manevi yönlerini kucaklar;saf düşüncenin, hassasiyetin, idealizmin meyvesidir.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nişandan sonra evlilik için yapılan şenlik törenine ne denir ? Bilgisayarın beyni olarak kabul edilen, bilgisayardaki bütün işlemleri yapan, merkezi işlem biriminin adı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adın yerini işaret yoluyla tutar? Her bisküvinin kütlesi aynıdır. 4 bisküvi 1 kilo geliyorsa, 4 kilo kaç tane bisküvi eder? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin aldığı ekte ses değişimi olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisini anlatan aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A: - - - - ?B: A cup of coffee, please. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamına girmez? Bismillâhirrahmânirrahim anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Devletin görevlerini; savunma güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibaret sayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir