S:1

Aşağıdaki eş anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki eş anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "vakit-zaman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından 106 fazladır. Erkeköğrencilerin sayısı 1219 ise okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? 103 . 56 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Muavvizeteyn sureleri, aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ey iman edenler!Birbirinizin kusurunu araştırmayın.Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin.(hucurat suresi 12.ayet)Verilen ayet mealiyle Allah(cc)insanları hangi konuda uyarmaktadır? Have you - - - - been to Madrid? Aşağıdaki saat türlerinden hangisinin icadı, diğerlerine göre daha yenidir? Türklerin topluluk halinde İslamiyeti kabul etmeleri hangi dönemde olmuştur? ‘‘ Arılar öldüğünde insanlar en fazla dört yıl yaşayabilir Albert EinsteinAlbert Einstein bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? ‘( Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...(Ankebut suresi, 45. ayet )Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin Hz. Haticeden olmayan çocuğu kimdir? Eklemeli dillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atatürkün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir? Kuranı Kerim'in ilk suresi ............, son suresi ise ............. suresidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çivi yazısını Anadoluya getirerek, Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Ali ile Fatma toplam 45 kg gelmektedir. Ali 22 kg olduğuna göre Fatma kaç kgdır? Ankara ile Kırıkkale arası 65 kilometredir. Ankaradan yola çıkan bir araba 58 km gitmiştir. Daha kaç kilometre gitmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İslamiyetin ortaya çıktığı dönemde az nüfuslu Arap şehirlerinde yerleşik hayat tarzını sürdüren insanlara ne ad verilirdi? Eymen is good - - - - tennis. He plays well. Ormanların korunması, yeniden yetiştirilmesi, kereste ve odun gibi faaliyetlerle ihtiyaçların karşılanması hangi ekonomik faaliyet içerisinde yer almaktadır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir? Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Bazı üst düzey kamu görevlilerinin Yüce Divan da yargılanmasına yer veren ilk yazılı Anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? Harita çizimlerinde Dünyanın şeklinden kaynaklanan bozulmaları azaltmak için kullanılan yöntemlere ne ad verilir? Aynı tarihte A merkezinde gölge boyu gün içerisinde en uzun konumdayken B merkezinde gölge boyu en kısa konumda bulunmaktadır.Buna göre; bu iki merkez ile ilgili;I. A merkezi daha doğuda yer alırII. B merkezinde yerel saat 12:00 göstermektedirIII. A merkezinde güneş daha önce batargibi ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde müşriklerin siyasi kararlarını aldıklarıyerdir? I. Anlatımın samimi ve canlı olmasına dikkat eder.II. Gezi yazısını fotoğraf, resim gibi materyallerle destekler.III. Betimleyici anlatımdan yararlanır.IV. Kültüre, araştırmaya önem verir.V. Anlatımda kapalılığı önemser. Gezi yazısı yazmak isteyen bir yazar, yukarıdaki açıklamalardan hangisini dikkate almaz? Rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayıyla, rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramların özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar? I. Nüfus miktarının fazla olmasıII. Kurulduğu arazinin yer şekli özellikleriIII. Çalışanların çoğunun tarım dışı sektörlerde faaliyet göstermesiŞehir yerleşmelerini kır yerleşmelerinden ayıran özellikler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? 3-4-0-5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı yerde yaşar? Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor. Bir kova süt kaç litredir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır ? Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Nerede olsanız, o (Allah) sizinle beraberdir...(Hadid 4) Ayetinden hangi sonucu çıkaramayız? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde soru, bir ön adla sağlanmıştır? Göktürk devletinin kurucusu kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir