S:1

64 sayısının 36 fazlası kaç eder?

64 sayısının 36 fazlası kaç eder? sorunun cevabı "100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Müşriklerin, Hz. Muhammed (sav.)in Kabe hakemliğini kabul etmelerinde Onun hangi özelliği etkili olmamıştır? I. Birbirini anlamak II. İnsan olmanın şartıIII. Karşılıklı sevgiYukarıdakilerden hangileri saygı ile ilişkilendirilebilir? İznik medreselerinde öğrenim görmüş, öğrenimini bitirdikten sonra da yine İznikte Çelebi Mehmet Medresesinde müderris adayı olmuştur. 15. yy. tasavvuf şairlerinden olan sanatçı, Hacı Bayram Veliye damat ve derviş olmuştur. Yunus Emrenin izinden yürümüş hem aruz hem de heceyle şiirler yazmıştır. Bir divanda topladığı şiirlerinde tasavvuf ilkelerini yaymaya çalışmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Erzurum Kongresini yaptıktan sonra hangi ile geçmiştir ? Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında Doğu Cephesinde başarılı savaşlar vererek Muş ve Bitlisi düşman işgalinden kurtarmıştır.Bu cephede hangi devlet ile mücade etmiştir? Ahmet kırtasiyeden tanesi 3 lira ve 5 lira olan kalemlerden toplam 45 tane almış ve 177 lira ödemiştir.Buna göre Ahmet tanesi 5 lira olan kalemlerden kaç tane almıştır? Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına ne denir? Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? Aslı ile ayşe ip atlıyor. cümlesinde yanlış yazılan sözcük hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümle değildir? Seçilen alanı kopyalamak için hangi kısayol kullanılır? Hz. Hüseyin soyundan gelenlere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Kâbenin isimlerinden biri değildir? Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.(Mâide suresi, 90. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır? Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yüz yılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - -Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Hangi cümlede yazı hatası vardır? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ? Derslerine günü gününe çalışmak senin için yararlı olacaktır.cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? 1. Bunlar, çam ormanının bitimindeki köyde otururlarmış.2. Ancak onlar dönene kadar gece bastırmış.3. Çok eski zamanlarda yoksul iki oduncu varmış.4. Bir kış günü ormandan odun kesmiş, köyün yolunu tutmuşlar.5. Gece karanlığında güçlükle ilerleyebilmişler.Numaralanmış cümlelerle anlam bütünlüğü olan bir metin oluşturuldu- ğunda sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir? Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir? ‘‘Perdesözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir soruyu 90 saniyede çözen bir öğrenci 12 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir? I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir? Kelam ilmi, Allahın zatından, sıfatlarından, fiillerinden ve birliğinden bahseden bir ilimdir. Müslümanların itikadi meselelerini delilleriyle öğrenmesini sağlamak, batıl ve yanlış düşüncelere karşı onları korumak gayesiyle İslam inancını ispata yarayan her konuyu ele alır.Bu metinde kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi okul yönetim sürecinde okulun eğitsel amaçlarını gerçekleştirmek için gereken girdilerden birisi değildir? Öğle ekmek, patates yemeği, cacık ve pasta yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? İki deste kalemi 4 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdığımda her arkadaşıma kaç kalem düşer? Hz Muhammed her zamanki gibi Hira Mağarasına gitmiş, toplumun içinde bulunduğu durum için üzülüyor ve düşünüyordu. O sırada bir melek geldi ve Oku! dedi.Aşağıdakilerden hangisi bu vahyi getiren melektir? Aşağıdaki duygulardan hangisinin ailede olması, aile düzeninin bozulmasına neden olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? "Yetişin, boğuluyorum" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Türk ordusu, Milli Mücadele'de Batı Cephesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Aşağıdakilerden hangisi "ev" keli­mesinin durumunu gösteriyor? Aşağıdaki oyunların hangisinde oyuncular karşılıklı olarak dizilir? Aşağıdakilerden hangisi Jeomorfolojiye yardımcı bilimler arasında yer almaz? Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir? Sümerlerin başkenti neresidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir