S:1

John : _______ ?
Tom : No, I don't.
Verilen diyalogta soru hangisi olmalıdır?

John : _______ ?Tom : No, I don't.Verilen diyalogta soru hangisi olmalıdır? sorunun cevabı "Do you play basketball" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir yazar olarak hiçbir zaman öncü olmaya ya da başta gelmeye çabalamadım. Hiçbir alanda hırsım da olmadı. Bu nedenle başkalarının yazdıklarını kendi yazdıklarımdan daha çok önemsedim. Onlardan çıkardığım dersler sayesinde emin adımlarla yüzyıllara meydan okuyacağını düşündüğüm eserler oluşturdum.Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? O benim en iyi elbisemdir. Cümlesindeki hangi sözcük veya sözcükler, kişi adılı yerine kullanılmıştır? Asit yağmurundaki hangi asittir? Seçilen alanı kesmek için hangi kısayol kullanılır? Penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. şeklinde tanımlanan genel hak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı yerine getirmek zorunda olduğumuz sorumluluklarımızdan birisi değildir? Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına sözcük girebilir.Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir isim tamlaması yoktur? Yıldız sözcüğü Güneş ve Ay dışında gökyüzünde görülen gök cisimlerinden her biri anlamında kullanılırken zamanla Herkesçe çok sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Hatta bu sözcük günümüzde sinema, televizyon sanatçısı anlamını da karşılar olmuştur.Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Gazete, televizyon, Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terime ....................................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? (1) Türkiyede deniz turizmi birçok Avrupa ülkesine göre daha fazla gelişmiştir. (2) Her yıl milyonlarca yabancı turist, deniz turizmi için Türkiyeyi tercih ediyor.(3) Hatta bazı turistler Türkiyeye hayran kalıyor. (4) Türkiyeden konut edinip her fırsatta buraya tatile geliyor.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 56 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 90 den kaç eksiktir? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Peygamberimizin (sav) doğduğu şehir ve tarih hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin avantajlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biri değildir? ‘Gençlerin aynada göremediğini yaşlılar, bir tuğla parçasında okur. Bu cümledeki öğelerin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. I. RölyefII. GravürIII. KabartmaVerilenlerden hangileri anlamdaştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Kendileri isim olmadığı halde ismin yerini tutan sözcüklere ne denir? Dokuz yaşında bir oğlum var. Kendi başına zaman geçirmekten keyif alıyor. Bu da bana çalışacak zaman tanıyor. Ailem çalışmama saygı gösterip evde çalıştığım zamanlarda beni rahatsız etmiyor. Oğlumla birlikteyken ona yaptığım işleri anlatıyorum. Yaşam, doğa, sanat ve kültür hakkında konuşuyoruz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz ? Aşağıdakilerin hangisinde delil sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? Kasidelerde asıl konuya giriş bölümüne - - - - , kasidenin sunuldu-ğu kişinin övüldüğü bölüme - - - -, şairin kendisini övdüğü bölüme - - - - adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? İskelet ve kas sistemi birlikte hareket ederler. Fakat vücudumuza asıl şeklini veren .......... dır. ifadesini hangi seçenek tamamlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir kimlikte bulunmaz? Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem maddi hemde manevi temizlik ile ilgilidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeNe zaman? Nerede? Ne? sorularının hepsinin yanıtı vardır? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? Kasım boşa yanan lambaları kapatıyor.Yeliz elini yıkarken suyu az açıyor.Uğur musluğu açık bırakıyor .Kim okulun kaynaklarını tasarruflu kullanmıyor? Linda :- - - - ? I can give them to you.Laura : I would like two eggs, a little salt and butter. They are all in refrigerator.Linda : Here you are. Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıda verilen önerilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım araçlarından birisi değildir? (-10) + (-8) : (-4) + (+5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir