S:1

Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir?

Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir? sorunun cevabı "Ambulans" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Hello, Im Sarah.II.Oh, sorry Sarah. This is Jims father.III.Could I ask who is calling?IV. Hi, Sarah. Could I speak to Jim?Yukarıda bir telefon konuşması karışık olarak verilmiştir.Anlamlı bir diyalog oluşturmak için numaralanmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? I. Kesik yol çizgisiII. Devamlı yol çizgisiIII. Yan yana iki devamlı yol çizgisiTaşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 işlemi aşağıdakilerden hangisi ile doğru ifade edilmiştir? Kuran-ı Kerimin ayetleri, İslamın ilk dönemlerinden itibaren vahiy kâtipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok sahabe tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (sav.), her yıl ramazan ayında, vahiy meleği Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okumuşlardır.Bu metinde Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? Akdenizden diğer deniz ve okyanuslara çıkmak isteyen bir gemi aşağıdaki su yollarının hangisinden yararlanamaz? Aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın oluşumuna katkıda bulunmaz? 18 ‘in 9 fazlası kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi kader kavramını açıklayan kelimelerden biri değildir? 36 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Kureyş kabilesi içindeki hangi boylar arasındaki rekabet, birçok insanın Müslüman olmasını geciktirmiştir? Türkiye internete ilk olarak kaç yılında bağlanmıştır? 1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriye2-Türkiyenin üç tarafı denizlerle çevrilidir.3-Türkiyede köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.4-Türkiyenin en önemli sorunu çevre kirliliğidir. Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür? Miryokefalon Zaferinden sonra - - - -Bu cümlenin aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanması doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi İslami bilimlerden biri değildir? Hz. Muhammedin (sav.) Medineye hicreti sırasındaki yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olamaz? You wouldnt suffer so much........... Bir müzeye 1. gün 2345 turist, ikinci gün 3435 turist, üçüncü gün ise bunların toplamı kadar turist gelmiştir. Buna göre müzeyi üç günde kaç kişi ziyaret etmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Haçta şeytan taşlama görevinin yapıldığı mekân hangisidir? Mustafa Kemal in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesi hangisidir? I- BasıncıII- Diş derinliğiIII- Hasarlı olup olmadığıAracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir? Bir manav; aldığı patateslerin 525 kgını pazartesi günü, 287 kgını salı günü satıyor. Çarşamba günü ise, pazartesi ve salı günü sattığı patateslerin toplamı kadar patates satıyor . Buna göre manav, üç günde toplam kaç kg patates satmıştır. Aşağıdakilerden hangisi şarkı türünün genel özelliklerinden biri değildir? Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii aşağıdakilerden hangisidir? Bir besinin ağıza alındıktan sonra izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Okuyorum- yazacağım eylemlerinin zamanları sırasıyla hangisidir? Kuran-ı Kerimin indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi '' yağmur '' sözcüğüne yeni anlam kazandırmaz? Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delillerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebine ait bir görüştür? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Planlı yaşayan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Lozan Barış Antlaşmasının hangi maddesi ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir? I. Mondros ateşkesi II. Uşi antlaşması III. İzmirin İşgali IV. 31 Mart VakasıYukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız? Aşağıdakilerin hangisinde kişi (şahıs) zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getirmenin amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde, Müminlerin iman bakımından en üstünü, .......... ...... ............... ...........buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en üstünü kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir