S:1

Kara yolunun taşıt yolu kenarında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne denir?

Kara yolunun taşıt yolu kenarında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne denir? sorunun cevabı "Yaya kaldırımı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir? 24. Aşağıdakilerden hangisi 0,05ten büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Yüzlerinden ayak uçlarına uzanan beyaz çizgileri, yara izlerinden oluşturulan ve bedenleri süsleyen desenleri, varlıklı olmanın ve güzelliğin işareti sayılan dudak tabaklarıyla geleneklerine sıkıca bağlı bir kabile Surmalar. Evlenen kadının dudağı yarılıp bir tabak yerleştiriliyor. Dudak büyüdükçe tabak da büyütülüyor. Tabak ne kadar büyükse kadına kocasının verdiği hayvan sayısı da o kadar fazla oluyor. Dudak tabağıgüzellik unsuru sayılıp bir süs eşyası gibi taşınıyor. Kadın erkek hepsi bedenlerini seviyor ve süslüyor.Etiyopyada yaşayan Surmalar, doğal yaşayış tarzlarını olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorlar.Bir gezi yazısından alınan bu par- çayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir? Doğru aydınlatma için nelere dikkat edilmelidir? sorusuna hangi öğrenci YANLIŞ yanıt vermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmektedir? Aşağıdakilerden hangisi yaya­ların trafikte uyması gereken kurallardan değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevlerindendir? Aşağıdaki hangisi en az enerji tüketir? Aşağıdakilerden hangisi uyku halindeki canlılardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisindeki ünlülerin hepsi incedir? Fabrikada 1. gün 98 459 adet çikolata üretilmiştir. İkinci gün ise 4576 adet çikolata üretilmiştir. İki günün sonunda toplam kaç adet çikolata üretilmiştir? Türkiye dışardan satın aldığı ham petrolün bir kısmını rafinerilerine, petrol boru hatları ile taşımaktadır. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 628 yılında Mekkeliler ve Müslümanlar arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Hepimiz sözcüğü aşağıdaki hangi çeşit bir zamirdir ? Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir? İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? 149 = 9 birlik + ........... + 1 yüzlükYukarıda çözümlenen sayının boş bırakılan yerine ne yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğininönlenmesine yönelik uygulamalardandır? Bir sunu hazırlamak, metin ya da resimlere efekt vermek için kullanabileceğimiz en uygun program aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak isteyen kişinin tutum veya davranışlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından birisi değildir? İlköğretim 5. sınıfta okuyan Ayşe, okulun tiyatro kulübüne oyuncu olarak katılıyor. Hafta sonları da mahallelerindeki basketbol oyun sahasında anne, baba ve kardeşiyle birlikte basketbol oynuyor.Yukarıdaki açıklamada Ayşenin aşağıda verilen gruplardan hangisine katıldığı belirtilmemiştir? Bilim, teknoloji ve sanayideki gelişmeler toplumsal yaşamdaki değişimler, eleştirel düşünce, yaratıcı bakış açısı günümüz çağdaş toplumlarının en temel özelliklerindendir.Günümüz toplumlarında görülen bu değişimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Peynir üretim aşamaları;I. Sütün fabrikada işlenmesiII. Sütün taşınmasıIII. İneğin sağılmasıIV. Peynirin markette satışa sunulmasıYukarıdaki sıralamanın doğru olması için hangi maddelerin yer değiştirmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisinde edebîmektupla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdaki parçaların hangisi fıkradan alınmış olabilir? Osmanlı Devletinde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı, konargöçer ve şehirlilerden oluşan sosyal yapıya ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? 726 sayısında 7 rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır? Daha sağlıklı bir yaşam sürme, spor yapma konusu ile ilgilenen sosyal kulüp hangisidir? Sigarada bağımlılık yapan maddenin adı nedir ? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir? Bu filmi sinemada seyretmiş. cümlesinde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayının benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır? Onlar ki namazlarını kılar, zekatlarını verirler...Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir