Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde; hava yolu, kara yolu ve deniz yolu ulaşım araçlarına ait örnekler sırasıyla doğru verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde; hava yolu, kara yolu ve deniz yolu ulaşım araçlarına ait örnekler sırasıyla doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Uçak – Kamyonet – Feribot" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Balzac, romanlarında betimleme yaparken çok titiz davranır. Bir fırça darbesi ile çizer geçer, ona takılmaz. Çünkü okuyucunun romanı bir çırpıda okumasını ister. Anlatının dokusunu bozmaya müsaade etmez.Bu parçada sözü edilen sanatçının öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Okuma her şeyden önce bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı kazanmamış bir çocuğun kitap okumasını istemek, onu zorlamak olur. Bu bakımdan daha okul öncesi dönem- de çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için okumaya belli saatler ayrılmalıdır. Mesela çocuklar yatağa girdikten sonra onlara kitap okumak, çocukların bu alışkanlığı edinmelerini sağlayacak bir etkinlik olabilir. Okula başladıktan sonra da bu sesli okumalara devam etmek, çocukların okuma alışkanlığını besler, geliştirir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Vücudumuzun gelişmesi ve yaraların iyileşmesi için gerekli olan mikroplarla savaşan besin maddelerinde en çok hangi madde vardır? Aşağıdaki ses teknolojilerinden hangisi ses şiddetini arttırmak için kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Savaşı’na  kendi              yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?   27 sayısı 60 sayısının yüzde kaçıdır? Aşağıdakilerden hangisi Abdülmuttalip’in, torunu Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili davranışlarından biri değildir? Anayasa’nın değiştirilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarındanhangisi zarf değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılır? Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır? Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?