S:1

Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İnsan kusuru" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımımda yanlışlık yapılmıştır? Hangi cümlenin sonuna nokta konulması uygun değildir? Rüya : Who uses the Internet most in your family?April : - - - - . Akşam hiç kuşkusuz sizin evde toplanmış olabilirler. cümlesinde anlatım bozukluğu vardır.Bunun giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi cümleden çıkarılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili istek kipiyle çekimlenmiştir? Sebil ve Güvercinler adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik inançlarının benimsendiği Hazarlarda, farklı din ve inanışa sahip olanlar ibadetlerini serbestçe yapabiliyorlardı.Buna göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sınıf içerisinde bir öğretmeni onlarca göz takip eder. Bu yüzden öğretmenin değiştirdiği gözlüğün, pantolonundaki lekenin, yüzündeki mutsuz ifadenin veya tahtada yapacağı bir hareketin öğrencilerin gözünden kaçması neredeyse imkânsızdır. Öğretmenin tüm davranışları öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşir.Yukarıda sınıfın hangi yapısal özelliği vurgulanmaktadır? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Ağzı açık özdeş kaplarda eşit kütlede A ve B sıvıları aynı sıcaklıkta buharlaşmaya bırakılıyor. A maddesi Bden önce tükeniyor.Bu bilgilere göre;I. Anın buharlaşma hızı yüksektir.II. Bnin buharlaşma ısısı yüksektir.III. Moleküller arası çekim güçleri A B 2 şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur? Bir sayının 9 katı 1701 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Orhan bey döneminde yapılan çalışmalardan hangisi eğitime önem verdiğini gösterir? Al yazmalı selvi boylum. Cümlesinde geçen ‘al ‘ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadelenin Batı Cephesi muharebeleri arasında yer almaz? Çevresi 21 cm olan bir ikizkenar üçgenin eşkenarlarından biri 6 cm ise üçüncü kenar kaç cmdir? Hangi sözcükte kesme işareti yanlış kullanılmıştır.? Ev adresimizde bulunması gereken kod hangisidir? Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamaları ile yapılan bir işlem değildir? Düz bir zemin üzerine dikilen çubuğun gölgesi en kısa olduğu zaman hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? Boş sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? spor- her-yapıyoruz-sabah sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak hangi sözcük cümlenin en sonunda yer alır? Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili merciye verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti hâlinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur. Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? Sam didnt go to work today - - - - he was ill. (+8) - (-5) işleminin sonucu kaçtır? Kütle .......... sembolü ile gösterilir, .............. ile ölçülür, SIdaki birimi .......... dır.Cümlesindeki boşluklara sırası ile yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? a ve b birer doğal sayıdır.48 = a b olduğuna göre anın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Çift rakamlar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir. Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır? Hz. Muhammed açıktan tebliğle emrolunduğunda Safa Tepesine çıkmış ve şehir halkını oraya davet etmişti. Onlara: Şayet ben size şu tepenin arkasında bir düşman var desem, inanır mısınız? diye sorduğunda Mekkeliler; Sen asla yalansöylemedin, senin söyleyeceğin her şeye inanırız dediler. Mekkelilerin bu tepkisi Hz. Muhammedin hangi özelliğinin Peygamber olmadan önce de Mekkeliler tarafından kabul gördüğüne delildir? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak yönüdür? I. Allah şifa versin. II. Allah rahmet eylesin. III. Allaha emanet ol Yukarıdaki dini ifadeler sırasıyla hangi durumlarda kullanılır? Teknolojinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? 16. yüzyılda denizlerdeki fetihle­ri çok kısa sürede gerçekleştiren hatta haçlı donanmalarını bile yok eden Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Girit'i 25 yıllık bir kuşatmadan sonra alabilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Bir terzi elindeki 16 m kumaş ile iki elbise dikebilmesi için 4 m daha kumaşa ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu terzi aynı elbiseden 5 tane dikmek için kaç metre kumaş kullanır? Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir