S:1

Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir?

Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? sorunun cevabı "İnsanların dikkatsizliği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Orta Asyadan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede kutlanan, yeni gün anlamına gelen ve baharın gelişinin karşılandığı gündür. Bu bayram aşağıdakilerden hangisidir? Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizin (s.a.v) ismini koyan kimdi? İyi bir öğrenci nasıl olmalı? I. İklim şartlarının elverişli olmasıII. Su kaynakları bakımından zengin olmasıIII.Ortalama yükseltisinin fazla olmasıAnadoluda geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin kurulmuş olmasında yukarıda verilenlerden hangileri daha fazla etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? 1920li ve 1930lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ali :Isı bir enerji türüdür. Birimi joule veya kaloridir.Ayşe : Isı veren bir maddenin sıcaklığı artar.Ceren : Sıcaklık termometre ile ölçülür.Berkay : Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.Öğrencilerin ısı ve sıcaklıkla ilgili yaptıkları yorumlardan hangileri yanlıştır? Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir; tartışma seyircilere de geçerse o zaman tartışma - - - - dönüşür.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? • Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.• Canlıların doğumundan ölümü- ne kadar geçen süreye denir.• Allahın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara denir.Verilenler arasında aşağıdaki- lerden hangisinin tanımı yer almaz? Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Gömeç Hatun Türbesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılması gerekenlerden biridir? 1982 Anayasasına göre TBMM ye karşı TSK ile ilgili tüm gelişmelerden aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Hangisi Peygamberimizin Medineye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir? Kuyruk sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra beklemek için art arda durarak oluşturulan dizi anlamında kullanılmıştır? Temel hak ve özgürlüklerden biri olan din ve vicdan özgürlüğü Atatürkün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır? Tavuk çiftlikleri ülkemizin hemen hemen her yöresinde bulunmaktadır. Ancak nüfusu fazla olan şehirlerin çevrelerinde daha yoğundur. Bu durum sanayi tesislerinin yer seçiminde etkili olan faktörlerden hangisinin etkisine örnek olarak gösterilebilir? İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir? ...İnananlar yalnız Allaha dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi,11. ayet)Bu ayeti ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Bir trafik kazasını gördüğümüzde yaralıların hastaneye götürülmesi ve tedavilerinin yapılması için aşağıdaki numaralardan hangisini aramak doğru olur? Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyüdüğü Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınırdı. Bu özelliklerinden dolayı içinde bulunduğu toplumda hangi isimle anılırdı? Bir düzine kalemin 5 tanesi kırmızı, 3 tanesi sarı, geri kalanlar ise siyahtır. Siyah kalemlerin sayısı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde ısı ve sıcaklık kavramlarının günlük hayattaki kullanımı doğrudur? Sağlıklı bir kadın ve erkeğin kromozom sayıları ve kromozom çeşitleri aşağıda verilmiştir:Kadın: 44(otozom) + XX(gonozom) Erkek: 44(otozom) + XY(gonozom)Verilen bilgilere bakıldığında hangisi yanlıştır? Kilogramı 60 TL olan pastırmadan 2 kg, Kilogramı 25 TL olan kıymadan 3 kg aldım. Satıcıya 200 TL verdim. Kaç TL para üstü alacağım? 35 liramın 5 lirasını kardeşime verdim. Kaç liram kaldı? 1.Yaşamaktan 2. Rengini 3. Arıyor 4. AlnındakiHangi iki sözcükte ünlülerle ilgili ses olayı olmuştur? İslama çağrının yaygınlaşmaya başladığı dönemde müşrikler zayıf ve fakir Müslümanlara yaptıkları baskıyı arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bazı Müslümanların Hz. Osman liderliğinde- - - - hicret etmesine izin verdi. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? Demirkazık Dağı hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisinde Kuran-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir biyografinin konusudur? 4 onluk, 3 birlik, 5 yüzlükten oluşan sayıyı en yakın onluğa yuvarlarsak hangi sayıyı elde ederiz? Kuran da Allah peygamberimize Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Rahmeti aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? ... Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.(Enfâl suresi, 75. ayet)Bu ayetteki altı çizili kelime Allahın güzelisimlerinden hangisinin anlamıdır? Silindire giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden değildir? İnce sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim görevinde kullanılmıştır? Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir