S:1

Aşağıdakilerden hangisi pillerin çevreye zarar vermesini engellemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi pillerin çevreye zarar vermesini engellemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir? sorunun cevabı "Tükenince pilleri çöpe atmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Mercan Dağı hangi bölgemizdedir? As a teacher, I think teenagers use the Internet too much.They love being online and they spend most of their time on the Net.They use their tablets or smartphones to connect to the Internet but it is dangerous for their health and social lives. They also have problems with their families and schools because they don’t have enough time to do homework or read a book or do something else. I always advise parents to pay attention to their children’s Internet habits.Which one is true according to the text? Ankara’da okuyan bir öğrenci “Atatürk ve Cumhuriyet" ile ilgili konu işlerken aşağıdaki yerlerden hangisine gitmesi uygun olur? My mother hasn’t finished the washing up - - - - . 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? "Kuşlar, masmavi denizin üstünde uçuyor." cümlesinde "masmavi" kelimesi denizin hangi özelliğini belirtiyor? Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın yüzlüğe yuvarlatılmış hali diğerlerinkinden farklıdır? Hangisi temizlik kuralı değildir? Türkiye’de yerleşmelerin kuruluşu günümüzden 10-12 bin yıl öncesine dayanmaktadır.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? 14 sayısının yarısının 5 fazlasının çeyreği kaçtır? Bayrak ve milli marş aşağıdakilerden hangisinin sembolüdür? - Kabotaj Kanunun Kabulü- Türk Dil Kurumu’nun kurulması- Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasıYapılan bu yenilikler Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Kur’an’da yer alan kıssaları üç gruba ayırabiliriz:1. Peygamber kıssaları2. Peygamber olmayan bazı şahısların kıssaları3. Geçmişte yaşamış bazı toplulukların kıssalarıAşağıdaki kıssalardan hangisi 2. gruptaki kıssalardandır? Aşağıdakilerden hangisi hangisi ilahi kitaplarda bulunması gerekli özelliklerden birisi değildir? Türkçe’de sözcük sonlarında bulunmayan harfler hangi seçenekte gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? -“Sanırım bu okula bir daha gelemeyiz.” Cümlesindeki altı çizili fiilin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir?  Students - - - - study hard to pass the exam. While we ……..…. at the breakfast table, the telephone rang.  Antalya- Malatya arasını aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? Aşağıdakilerden hangisi yaşamımız için zorunlu değildir?    Aşağıdakilerden hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır?  Hz. Peygambere Oku emri hangi sürede yer alır? Toplumsal ilişkiler, toplumsal gruplar, toplumsal kurumlar, toplumsal değişme ve toplumsal yapı sosyoloji’nin konuları arasındadır.Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji’nin inceleme alanına girmez? Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? - İl, ilçe veya beldelerde görev yaparım. Yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları karşılarım. - Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirim.Kendisi hakkında bilgi veren bu görevli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi emir kipindedir?  Hangi temizliği gün içinde birçok kere yapmak gerekir? My little sister is afraid - - - - dogs.  Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin toplumsal bir görevi değildir? (I) Okumaya fırsat bulamadığımız için yaz tatiline çıkarken bavula ilk atılan, geçen sezonun liste başı kitapları başımızın üstündedir. (II) Ancak onları şimdilik ayrı bir yerde tutalım. (III) Çünkü asıl olarak tüm zamanların yaz kokulu kitaplarıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. (IV) Başlangıç noktamız ise Murathan Mungan’ın “Yaz Geçer” adlı şiir kitabı… (V) Kitap baştan sona bir yaz mevsimi gibi geçer ve “Yaz Bitti” şiiriyle de biter.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerek- çesidir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.(    )  Elektrik devresinin çalışması için anahtarın kapalı olması gerekir.(    )  Bütün mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur.      (    )  Lambaların takıldığı bölüme pil yatağı denir.(    )  Pil devrenin enerji kaynağıdır.(    )  Dünya, kendi etrafında dönmesini 24 saatte (1 günde) tamamlar. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? “Sene” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Babamla annem 80’li yıllarda büyümüş. Bana hep çocukluklarını anlatırlar. Bizimki gibi geniş olanaklara sahip değillermiş. Babam dışarıdan bulduğu tellerle kendisine telden araba ve tahta parçalara çeşitli şekiller verip oyuncak yaparmış. Annem bezlerin içine pamuk doldurup bebek dikermiş. Kendisine çamurdan mutfak eşyaları yaparmış. Anladım ki - - - -Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargıların hangisiyle tamamlanmalıdır? A: What is your job? B:  - - - - . Edebiyat alanında 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir