S:1

Bir elektrik devresinde akımı açıp kapayan devre elemanı hangisidir?

Bir elektrik devresinde akımı açıp kapayan devre elemanı hangisidir? sorunun cevabı "anahtar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
K tam sayısının mutlak değeri 3’ten küçük olduğuna göre K’nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Bir zamanlar güzel, şirin, bereketli toprakları olan bir belde vardı. Burada yaşayan insanlar birbirlerinin haklarına son derece saygılıydı. Beldelerine ticaret ve ziyaret için gelen insanlara merhametli ve adaletli davranırlardı. Ancak zamanla bu belde halkında tembellik başladı. Gıybet, kıskançlık, rüşvet, adam kayırmaca gibi kötü davranışlar yaygınlaştı. Artık topraklarından da eskisi gibi ürün alamaz hâle geldiler ve beldelerine uğrayan insanlar da azaldı.Bu metin aşağıdaki ayetlerin hangisinde anlatılmak istenen duruma örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan ana konulardan biri değildir?  13 . 2 – 6 : 2 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi depremin neden olduğu can ve mal kaybını azaltmak için alınacak önlemlerden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma nedenlerinden değildir?  64 sayısının 9 eksiğinin 4 katı kaç eder? Bayram ve vitir namazları hangi namaz çeşidine girer? A: ............ does he leave work?B: At quarter past five. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir ? Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere ……………. cisim denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  I’m bored because the book is ………………. ! " 88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen süredealınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? “Yerli yerinde konuşmayan kişi, konuşmaları doğru olsa da eleştirilir.” Bu cümleye göre, söz konusu kişinin eleştirilme sebebi hangisi olamaz?   “Parlamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu vardır?  Hz .Muhammed (sav.)’in hicret ederken yol arkadaşı ……………..; emanetleri sahiplerine vermesi için Mekke’de bıraktığı kişi ise ………………. Olmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki isimlerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yapay aydınlanma aracı değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok adıl vardır? Alevilikte kurban kesmeye ……………denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı ollarak ani sarsıntı ile can ve mal kayıplarına neden doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? İnsan tarafından fark edilmediği sürece, doğanın bütün unsurları anlamdan yoksundur.Gül, ancak bir bakış onu izleyerek içine çektiğinde gerçek bir gül olabilir. Akşam kızıllığı, ancak bir insan gözünün retinasında yansıdığı zaman harikadır. Bu metnin ana düşüncesine en yakın dizeler, aşağıdakilerden hangisidir? Sivas Kongresi'nde yurdun çeşitli bölgelerinde ku­rulan millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müda-faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi ka­rarlaştırılmıştır. Bu karar, aşağıdaki amaçlardan hangisini ger­çekleştirmeye yöneliktir?   Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi iç gezegenlerle ilgili doğru bilgi içerir? Aşağıda verilenlerin hangisinde çekme kuvveti uygulanmıştır? “ Şöyle güzel bir demlik çay iyi giderdi.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli bir harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğramaz?                                                                                        “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir? Din, insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. İnsanın yeme, içme, dinlenme, eğlenme gibi bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçları da vardır. İnsan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 3x = 4 ve 3y = 5 olduğuna göre 27x+y kaçtır? “Gece eve gelme.” Cümlesinde "gece" kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının faydalarından biri değildir? BALIK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? (1) Ömer Seyfettin 1884-1920 yılları arasında yaşamıştır. (2) Yazar, "Genç Kalemler" dergisinde öyküler yazmıştır. (3) Öykülerinde akıcı ve etkileyici bir dil kul- lanmıştır. (4) Yazarın şiir ve roman türünde eserleri de bulunmaktadır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır? -Üç Başlı Dev-Bir dudağı yerde bir dudağı gökte Arap-Peri padişahı-Kaf DağıYukarıda verilenler hangi kültürel öğemizle ilgilidir? '' I'm playing b_ard g_mes ''Cümlede boş bırakılan yerlere hangi harfler gelmelidir? İlk Cumhurbaşkanımız kimdir? Saf bir sıvı içine daldırılan çok ince bir tipte (kılcal tüp) menisk iç bükey eğrilik gösterir. Buna göre bu sıvı için;I. İçerisine daldırılan peçete ıslanmaz.II. Kohezyon kuvveti, adhezyon kuvvetinden büyüktür.III. Sıvı kılcal cam boruda kendiliğinden yükselir.hangileri yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir