S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Doğal dengenin bozulmasıyla yaşam alanları yok alan canlıların giderek nesli tükenir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? Başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Uhud Savaşı sonrasında (Miladi 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Ahmetin farklı maddelerden yapılmış misketleri vardır. Misketleriyle oynarken, misketler Ahmetin eliyle ulaşamayacağı bir yere düşmüştür. Ahmet misketlerini almak için iple bağladığı mıknatısı kullanmaya karar vermiştir.Ahmet mıknatısla hangi maddeden yapılmış misketlerini çıkarmayı başarabilir? Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru verilmiştir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Döneminde ürünler genellikle dinî törenlerde söylenir, bu ürün-lere - - - - adı verilen bir müzik aleti eşlik ederdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden fiil türeten ek almıştır? Aşağıdakilerden hangisi dolu kelimesinin zıt anlamlısıdır? I. Çoğalırım II. Boşaltım yaparım III. Beslenirim IV. Yer değiştiririmYukarıdaki açıklamalar hangi seçenekteki canlıya aittir? Doğru açının ölçüsü kaç derecedir? "2 + 4"Yukarıdaki toplama işlemiyle hangisinin sonucu aynıdır? Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; Allahın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun (Rum suresi, 30.ayet) buyurmaktadır.Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve doğuştan verilen eğilim, yaratılış anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? I - Dua etmekII - Kurban kesmekIII - Namaz kılmakIV - Sadaka vermekV - Zekât vermekYukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslamın şartlarındandır? Kayaçların parlaklıklarının, matlıklarının, sertliklerinin, yumuşaklıklarının, renklerinin farklı olmasının sebebi nedir? Üç ailede anne babanın kulak memesi özellikleri bakımındangenotipleri aşağıda verilmiştir.Anne BabaI MM MmII Mm MmIII mm MmBuna göre hangi ailelerin çocukları %100 ayrıkkulak memeli olur? (ayrık kulak memeliliği, yapışıkkulak memeliliğine baskındır.) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir? I. Dünya Savaşında büyük bir zafer kazandığımız ve binlerce şehit verdiğimiz savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifadeye yer verilmiştir? I. Aracın yük ve teknik özelliğineII. Görüş, yol, hava ve trafik durumunaIII. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye uzunca bir süre anlamını katmıştır? Bir işyerinde çalışan baba neyi hak eder? Dedem köyden 3 sepet yumurta getirdi, her sepette 10 tane yumurta olduğuna göre bütün yumurtalar kaç tanedir? Çanakkale Savaşında denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemalin öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalarda düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti.Mustafa Kemalin bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir? "Yemekten sonra bir muz yedim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Peygamberimizin ailesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Canlıların filogenetik (doğal) sınıflandırması yapılırken aşa-ğıdakilerden hangisine dikkat edilmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? ................................. : Devletin vatandaşlara karşı, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir.Cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Gece sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Konferanslarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hareket bildirir? 1. 1. Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz yapma- ya değişmem. (James Howells)2. Sakla samanı, gelir zamanı.3. Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşa- yamaz. (Montaigne)4. Bilgisiz kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana) Numaralanmış sözlerden hangisi atasözüdür? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ısı ile ilgili yanlış bir ifadedir? Ben olmasam çiçeklerin kokusunu alamazsın. Bil bakalım ben hangi duyu organıyım? 789253 sayısından on binler ve yüz binler basamağındaki rakam yer değiştirirse, yeni oluşan sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir