S:1

Bir canlının yaşayıp, üreyebildiği doğal ortama ...... denir.
Cümlesinisini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayabiliriz?

Bir canlının yaşayıp, üreyebildiği doğal ortama ...... denir.Cümlesinisini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? sorunun cevabı "yaşam alanı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
A9 iki basamaklı doğal sayısı asal bir sayı olduğuna göre A yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükür ifadelerinden biri değildir? Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman imzalanmıştır? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını gösteren işleme ne ad verilir? İletişim süreci kim ile başlar? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki siyasi-itikâdi mez- heplerden biri değildir? I cant see well so ....................A) you have to be quiet.B) she has to get up early.C) I have to wear glasses.D) he has to do his homework. 30'den başlayıp 5'er sayarken 6.sırada hangisini söyleriz? İslam tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir? 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine girmiştir.Fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. Yapılan her türlü harekete rağmen devlet içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış, ‘‘hasta adam olarak tanımlanan Osmanlı Devleti iyileşememiştir. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacını güden birtakım akımlar 20. yüzyıl başlarında II.Meşrutiyetle daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışan bu fikir akımları küçük çapta devlet doktrini özelliği gösterir.Bu parçadan Osmanlıdaki düşünce akımlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır.Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir? ........................ notlarım düştü. cümlesini hangisi tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Bir toplumda işsizliğin artması, adaletsiz gelir dağılımının olması, hızlı toplumsal değişikliklerin meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Peygamberimizin Hz. Haticeden olmayan çocuğu kimdir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir siviltoplum kuruluşudur? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?rewardingmeans - - - -. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Ülkemizin kuzeyinde yer alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) karar alırken pek çok konuda insanlara fikirlerini sorar, onların görüşlerini alırdı.Hz. Muhammed (sav.) bu şekilde davranmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? Paramızı harcarken neye dikkat etmeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri türlerinden değildir? İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler hangi seçenekte verilmiştir? Sayın profesör, yeni kitabının bir bölü­münde Tükenmez Kaleme cevap vermiş. Daha doğrusu Tükenmez Kalem köşesinin yazarı Mehmet Efe! diyerek baltayı taşa vurmuş. Meğer beni Mehmet Efe sanıyor- muş. Birincisi ben Mehmet Efe değilim, kendisini tanımam. Sadece yazılarını oku­rum. İkincisi, sayın profesör bana değil, asıl kendisiyle ilgili iddiaları dile getiren tarihçi Sezai Kerime cevap vermeli. Zaten Sezai Kerim de tam bu noktada Yanlış bilgiyle doğru bilgiyi ayırt edemiyor, hep... diyordu.Bu metinde üç nokta ile belirtilen yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse parçada anlatılanlar özetlenmiş olur? Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.Yukarıda açıklaması verilen durum hangisidir? İnsanlar trafikte, hangi kavram ile adlandırılırlar? Aşağıdakilerden hangisinin olumlu bir katkısı yoktur? 70+40= 110 3+6 = 9 110+9 = 119 Yukarıda zihinden yapılan toplama işleminin işlem basamakları verilmiştir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. ilkesi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde hayata geçiril- miştir? - - - - karşımızdakinin düşünce, duygu ve kanılarını değiştirmeyi amaçlayan bir tartışma çeşididir.Duyguya, coşkuya değil; kanıtlara yaslanılarak yapılır. Çoğunlukla öğrenciler arasında ve sınıf ortamında düzenlenir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi Azınlıkların kurduğu bir cemiyet değildir? Yüzümüzü Güneşin doğduğu yöne döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir? İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir? Gıdalara ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerimizi Tarım ve Gıda Bakanlığının hangi numaralı Alo Gıda hattına bildirmeliyiz? Betty: May I borrow your dictionary? Liz : - - - - . Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Maddelerden hangisinde taneciklerinin öteleme hareketi yapması beklenmez? Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlıBizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlıUçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyleCanlandı o meşhur ova at kişnemesiyleFethin daha bir ülkeyi parlattığı gündüBiz uğruna can verdiğimiz yerde göründüBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir