S:1

I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlar
II. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıkları
III. Doğal bitki örtüsünü korumak
Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur?

I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlarII. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıklarıIII. Doğal bitki örtüsünü korumakYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisini kişisel bakımımız için kullanırız? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?  Dinle sana bir nasihat edeyimHatırdan gönülden geçici olmaYiğidin başına bir iş gelinceAnı yâd ellere açıcı olmaBu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? Bazı işletmelerin, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih etmeleri, hangi dağıtım kanalını kullanacaklarını göstermektedir? Aşağıda bir canlıya ait özellikler verilmiştir.•  İç döllenme görülür.•  Yumurtayla çoğalır.•  Yumurta vücut dışına bırakılır, embriyo dışarıda gelişir.•  Yavru bakımı görülür.Bu özellikler aşağıdaki canlıların hangisinde görülür? Ramazan ayının sonunda hangi bayram kutlanır? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? İnsanların eşit olduğunu söyleyen bir insandan hangi davranış beklenmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım,kendisine yardımcı olanlara “Beytullah’a yüz sür evladım!” diye dua ederdi.Fatma Hanım, bu duasıyla aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir? “Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır?”  sorusuna aşağıdaki hangi cevabı verirsek yanlış olur? Ağaçlar hangi mevsimde çiçek açmaya başlar? Aşağıdakilerden hangisi fototropizmaya örnektir? Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyaya gözlerini kapatmıştır? Yaprak dökümünde uyup rüzgâra, Yorgun dallarını sallama söğüt!Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? .    “ Ela gözlerine kurban olduğum            Yüzüne bakmaya doyamadım ben            İbret için gelmiş derler cihana            Noktadır benlerin sayamadım ben  “     Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Hangi cümlede soru eki doğru yazılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır? Hakan Bir taşı içinde 450 mL su bulunan dereceli silindire atıyor. Dereceli silindirdeki su seviyesi 540 mL olduğuna göre hangisi doğrudur ?  They have lived in İstanbul - - - - 2001. She - - - - the room before we got there. 23 Nisan 1920’de I.TBMM açıldı.I.TBMM’nin öncelikli ve temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?       Bir kenarının uzunluğu 15 cm olan kare şeklindeki bir kitabın çevresi kaç santimetredir? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazarının amaçlarından değildir? Mehmet’in yaşının 3 katının 7 fazlası annesinin yaşına eşittir. İkisinin yaşları toplamı 39 olduğuna göre Mehmet’in yaşı kaçtır? İlk kafiyesiz şiirimiz hangisidir? y=3x+6 doğrusal denklemin x eksenini kestiği nokta hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir?  Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Brest- Litowsk antlaşması ile aşağıdaki cephelerden hangisi kapanmıştır?   Bağımsızlık sembollerimiz nelerdir?Bu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?  I. Namazda eğilme şartıdır II.Subhanerabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?A) Beslenme - barınmaB) Giyim - kuşamC) Sağlık - eğitimD) Makam - mevki Aşağıdaki devletlerden hangisi Timur Devleti’nin hâkimiyetine son vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi internette paylaşılmaması gereken “Kişisel Bilgiler” içerisine girer? Şekli düzgün olmayan cisimlerin hacimlerini ne ile ölçeriz? Mustafa 39 tane resim yaptı. Yıl sonuna kadar 68 tane resim yapacak. Mustafa sene sonuna kadar toplam kaç tane resim yapacak? Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’nin temel amacıdır?  Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramlarımız içinde yer almaz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir