S:1

En temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?

En temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Güneş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Yakını vefat eden bir kimseye ne deriz?                                                                                                           İstediğini yapandır. Ne dilerse onu yapabilir. Bir şey yapmak istediği zaman ona yalnızca “ol” der, o da hemen oluverir. Bu, Allah’ın hangi sıfatıdır? Ali bey 1352 TL’ye aldığı TV için 200 TL peşinat ödüyor. Kalan borcunu 9 ayda ödediğine göre Ali bey aylık kaç TL taksit öder? Hz. Muhammed’in (sav.) çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Matematik konumunu belirtir? " Can Superman carry the rock?"  sorusunun cevabı hangisidir?  İstanbul’dan havalanan uçak Ankara’ya indi. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I have ……..…. English since 10 a.m.  “Bakkaldan taze peynir ile iki ekmek aldım.” cümlesinde ikisi de sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? En büyük negatif tam sayı hangisidir? II. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?  Çocuklarımızı, yüzyılımızın sevimsiz boyasıyla kapatıl- mış bir şehir bekliyor.Altı çizili ifadenin bu cümleye kattığı anlam aşağı- dakilerin hangisinde vardır? 425, 431, 293, 734 sayılarının kaç tanesi 300 den büyüktür? Avrupa'nın ve Türkiye'nin tamamı deniz üzerine kurulan tek hava limanı özelliği taşıyan ve mayıs 2015' te açılan hava limanımız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin musikinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Çanakkale Savaşı’nda denizlerde başarılı  olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal’in öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti.Mustafa Kemal’in bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür? Eşiyle beraber ilk hicret eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik bir sözcüktür? ’Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan hangisidir? 32.61 işlemin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ile aynıdır ? Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bir yıldızın oluşmaya başladığı ortama ne ad verilir? "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözüaşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başındaki yay ayracın içine D, yanlış olanların başındaki yay ayracın içine Y yazınız.(…...) Herkesin kimlik belgesini yanında bulundurması yasal bir zorunluluktur.(…...) İkiz kardeşlerin doğum tarihleri ve kimlik numaraları birbiriyle aynıdır.(……) Psikoloji, hayatımızdaki olayların sıralı olarak sunulmasıdır.(…...) Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi 10 yıldır.(…...) Bizden farklı olanların da bizi farklı gördüklerini bilmeliyiz. “1-3-5-7-A-11-13-B-17” örüntüsü verilmiştir. Buna göre A+B kaçtır? “Başarmak için işin sihrini bilmek lazım.” cümlesinin kaçıncı sözcüğünde  “hece düşmesi” vardır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hz. Ömer Dönemi’nde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan fethedilmiştir.Bu durum İslam Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? “Okullar kapanınca hemen Elazığ’a gidersin.”  Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?  Kuvvet ve ağırlıkla ilgili aşağıda verilen;I. Ağırlık, yerçekim ivmesine bağlı değildir.II. Sürtünme kuvveti temas gerektirir.III. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Duyu organlarımız kaç tanedir? Nigel  : I found some money in the class. - - - -?Mark  : I think it is Mike’s, because he lost some this morning. En küçüğü 5 olan ardışık üç sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  138308 doğal sayısının yüzler ve binler basamağının basamak değerlerinin toplamı kaçtır? “ (Önce) en yakın akrabanı uyar.”                              (Şuara suresi, 214. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin, Peygamberimizden yapmasını istediği şeylerden biri değildir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (.....) Sürat, birim zamanda alınan yoldur.(.....) Sürat birimi metre (m) ve kilometre (km) ile ifade edilir.(.....) Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.(.....) Hızlanarak yola devam eden otomobil, dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır.(.....) 400 metrelik parkuru 20 saniyede koşan atlet, aynı parkuru 10 saniyede koşan atletten daha süratlidir Hac ibadeti sırasında yasakların başladığı Mekke şehrinin çevresinde belirlenmiş sınırlara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir