S:1

Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Topu fırlatmak – çekme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
8 onluktan oluşan sayı kaçtır? I.Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.II. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu hadislerden çıkarılamaz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi çocuğun anne babasına karşı yerine getirmesi gereken davranışlardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? Solunum ile ilgili olarak,I. Organik besin monomerlerinin parçalanması ile ATP üretilir.II. Bazı canlılar hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda yaşayabilir.III. Solunum canlılığın devamı için zorunlu değildir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi MedineSözleşmesinin şartlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi birimsiz orandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslümana yakışmayan bir davranıştır? Bir ilçede bulunan yerel yöneticiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Nayman Ana, şafak sökerken çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığını tamamlamıştı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak, derin bir uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı. Nayman Ana gençliğini yitirse de güzelliğini hâlâ yitirmemişti.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa göre; kamu personeli danışma kurulu her yıl hangi aylarda toplanır? Hıyanetivataniye KanunununOlağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.maddesinin gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hâle geçer? Aşağıdakilerden hangisi Defa sözcüğünün anlamdaşı (eş anlamlısı) değildir ? A: - - - -?B: Seven. Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki şartlardan değildir? Bu kadar sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde az anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) konmalıdır? Lunaparka eğlenmeye giden Esra atlıkarıncaya binmek istedi. Esranın binmek istediği atlıkarınca ne tür harekete sahiptir? Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Peygamberimizin Annemden sonraki annem diye iltifat ettiği kadın kimdir? - Türkiyede tarih okuma eğilimi ya da merakı ne düzeyde?- Yeni nesiller tarih konusunda açık fikirli artık. İspanyolca öğrenen geniş bir kitle var, bunlar tarih inceliyorlar. Arapça ve Farsça üzerine çalışanlar artıyor. Tarih okuma kültürü yavaş yavaş gelişiyor.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde yalnızca dokunma duyusu ile ilgili bir durum ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı için söylenemez? Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir.Yukarıda verilen bilgi Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Oyun, roman, hikâye gibi edebiyat türlerinde iki ya da daha çok kişi arasındaki konuşmaya ne ad verilir? İlgi ,ihtiyaç ve yeteneklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi, Aman diyene kılıç kalkmaz. atasözüyle aynı anlamdadır? Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimlerindendir? Musa b. Meymun aşağıdaki dinlerden hangisine mensup bir din adamıdır? Kuran-ı Kerimde kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 "Vergi vermek vatandaşlık görevlerimizdendir."Vergi konusunda aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? Böyle olacağını ben size söylemiştim. Cümlesinde adıl olan kaç sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangileri kulak sağlığımızı tehdit eder?I. Yüksek sesle müzik dinlemekII. Yüksek sesli mekanlarda çalışmak.III. Kulağı sivri bir cisimle karıştırmak.IV. Kulağı temizlemek. Söyle sevda içinde türkümüzü Aç bembeyaz bir yelken Neden herkes güzel olamaz Yaşamak bu kadar güzelken?Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Kenar uzunlukları 6 m ve 10 m olan dikdörtgen ile aynı alana sahip ve kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek olan bu dikdörtgenin çevresi en fazla kaç metre olur? Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını... Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Yazarın en hoşlandığı şey nedir? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Tavaya koyduğumuz margarin ısınınca .......Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir