S:1

Taşların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur?

Taşların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? sorunun cevabı "çakıl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"…………..bağımsızlık sembolümüzdür." cümlesindeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? “… Eğer mümin iseniz Allah ve Resulü’ne itaat edin.” Enfâl suresi, 1. ayet.Yukarıdaki ayetten aşağıdaki hangi sonucu çıkarabiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır? Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kışın düzenli olarak C vitamini kullanan bireylerin, D vitamini kullananlara göre daha az gribe yakalandığı tespit edilmiştir.Bu bilgi doğrultusunda “ Düzenli olarak C vitamini kullanmak soğuk algınlığını engeller.” hipotezini kuran bir kişi;I. Bağımlı değişken olarak soğuk algınlığınıII. Bağımsız değişken olarak C vitamininiIII. Bağımsız değişken olarak D vitaminini belirlemiştir.verilenlerden hangileri doğrudur? "Avcı Süleyman yürüye yürüye, dik bir kayalığın dibine vardı."Bu cümledeki altı çizili bölüm, cümlenin hangi ögesidir?  Aşağıdakilerden hangisi doğa olayıdır? 5  onluk 4  birlikten  sonra  hangi  sayı  gelir?  İsrailoğulları “Ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız bizi yendiler ve Tâbût’u ele geçirdiler. Bizi perişan edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster.” diye peygamberden yardım istediklerinde Allah onlara aralarından kimi hükümdar yapmalarını tavsiye etmiştir?  Hangisi sanal ortamda iletişimin olumlu etkisidir? İstanbul Hükümeti nin Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyetini resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?   Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gözlemlemek isteyen bir öğrenci arkadaşlarına aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. 1. Öğrenci: Hiçbir şey yapma sadece sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 2. Öğrenci: Kulaklarını kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 3. Öğrenci: Burnunu kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 4. Öğrenci: Gözlerini kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak.Öğrencinin yaptığı deneyin başarılı olabilmesi için yukarıda verilen hangi iki öğrencinin tattığı yiyecek hakkındaki fikirleri değerlendirilmelidir? Tuna’nın üstünde güneş batarkenSevgili yurdumu andırır bana.Bir hayal isterim Boğaziçi’ndenBakarım “İstanbul!” diye her yana.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Muhammed hayatta iken Müslümanlar dini konulardaki sorularını O'na arz ediyorlardı. Kuran'ı en iyi şekilde anlayıp yaşayan Hz. Peygamber'de insanların sorunlarına uygun çözümler getiriyordu. Hz. Peygamberin vefatından sonraki süreçte İslam geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Müslümanlar  günlük hayatta karşılaştıkları sorunları en yakınlarındaki din âlimlerine danışmışlardır. Onlarda sorunlara Kuran, sünnet ve akıl çerçevesinde farklı çözümler üretmişlerdir.Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verildiği söylenebilir? Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmiş madde değildir? İnsanlık tarihinde tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte toprak ve hayvan önem kazanır. Üretmek esastır ve insan, ihtiyacı kadarını üretir. Sanayi Devrimi ile birlikte “mal” odaklı bir çağ başlar. Mal üretimi nedeniyle fabrikalar ön plana çıkar ve hayat onların çevresinde şekillenir. İnsan, ihtiyacından fazlasını üretebildiği için tüketim esastır. Şimdilerde ise “bilgi çağı” yaşanıyor. Fabrikalar, tüketim çılgınları için hâlâ mal üretiyor ama bilgi daha değerli ve pahalı. Fabrikaların tahtını, küçük bir odadaki bilgisayarlar yavaş yavaş ele geçiriyor.Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? I think, you - - - - buy that car. It is cheap and good. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı doğrudur? İlah kelimesinin tam olarak tanımı hangisidir Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar - - - - tarafından güvence altına alınmıştır.Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 1.  Bu işe 1985’ te girdim.2. Ali 2’ şer 2’ şer sayamıyor.3. Siz 4’üncü katta mı oturuyorsunuz?Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde kesme işareti doğru yerde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biri değildir? Aşağıdaki  sözcüklerden hangisi birden çok varlığın adıdır? 35 liramın 5 lirasını kardeşime verdim. Kaç liram kaldı? “gemi” ile “kaptan” sözcükleri arasında bir ilişki vardır?Benzer ilişki “uçak” sözcüğü ile aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında vardır?   “Beni kırmadığın için …………….  teşekkür ederim.” Cümlesinde boşluk aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanır?  1514 Çaldıran Savaşı ile başlayıp 1554'e kadar aralıklarla devam eden Osmanlı-Safevî savaşlarını sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yerde aşağıdaki hava olaylarından hangisinin görülme ihtimali daha azdır? 202 X 33 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? A: Excuse me, how can I go to the museum? B: ............ straight ahead and ............ right. It´s on the left. İnsanların yaşama daha iyimser bakmalarını sağlayan  temel unsur nedir?  Ortaya çıkan bir olayı iş kazası olarak nitelendirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekmektedir?  Merkez ilçedeki mahalle muhtarı hakkında aşağıdakilerden hangisi soruşturma izni vermeye yetkilidir?  Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?24 ÷ 6 = ..... ÷ 10 “ Görsel çalışmalar hazırlamayı seviyorum.” diyen bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konulmuştur? Düden Şelalesi hangi şehrimizdedir? Dünya’nın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında en çok hangi renk görülür? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yer alan tasavvufi yorumlardan biridir? Ali ve Ayşe paralarını birleştirdiklerinde 94 lira oluyor. Ali’nin 42 lirası olduğuna göre Ayşe’nin kaç lirası var? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir