Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangilerini fosil olarak kabul edebiliriz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangilerini fosil olarak kabul edebiliriz? sorunun cevabı "Toprak altında kalmış hayvan ve bitki kalıntıları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ben yazılarımın başka yazarların yazılarına benzemesini istemem. Daha önce söylenenlerden farklı şeyler söylemeyi amaçlarım. Dili kullanımım kıvrak, buluşlarım bana özgüdür.Böyle söyleyen biri hangi anlatım özelliğine önem vermektedir?  "Sınıfımızda yirmi kız öğrenci var." cümlesinde hangisi varlığı niteleme görevindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılmış bitmiştir? Aşağıdaki araçlardan hangisinin ışığından faydalanamayız? Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması nesne göreviyle kullanılmıştır?   Bir saatin 1/5 kaç dk yapar? Cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar çünkü sözcüklerden biri gereksizdir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele- rin hangisindeki altı çizili sözcük anla- tım bozukluğuna yol açmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan yüklemin türü farklıdır?              Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur? I. Güneş Dünya’ya ve Ay’a göre daha büyüktür. II. Ay, Dünya’ya Güneş ile aynı uzaklıktadır. III. Güneş, Dünya ve Ay’ın şekli küreye benzer. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?  Allah , peygamberleri insanlığa ………olarak göndermiştir.” cümlesi, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?