Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalardayapımında kullanılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalardayapımında kullanılır? sorunun cevabı "çinko" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İslam’da ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır?  I. Dilin özelliklerini iyi bilmelidir.II. Toplulukları inandırma yeteneği olmalıdır.İİİ.   Dinleyicilerin kültür düzeylerini ve zevkini dikkate almalıdır.IV. Abartılı söyleyiş ve argoya yer vermelidir.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi söylev veren kişinin özelliklerinden değildir? Yöneticilerin seçilmesinde kullanılan oy hakkına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?      Madde                Özellikleri  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) vardır?  Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D’’, yanlışlarını ‘‘Y’’ ile işaretleyiniz. (...) Hayatımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.(...) Ahiret inancı, insanın davranışlarında kontrollü olmasını sağlar.(...) Evrendeki düzen ve ahenk Allah’ın bir olduğunu gösterir.(...) Beka, Allah’ın varlığının sonsuz olmasıdır. Çevremdekilerin söylediklerine kulak asmam. Davranışlarımı onların söylediklerine göre düzenlemem. Kafama koyduğum her işi eninde sonunda yaparım. Bir işe girmeden önce iyice düşünür, o işle ilgili hesaplar yaparım. Böylece başarısızlık oranını en aza indiririm.Kendini böyle anlatan bir kişi, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir.  Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? I can’t go for a walk - - - - it’s very cold outside. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?  Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara  denir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?