S:1

Beden ve elbise temizliği aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Beden ve elbise temizliği aşağıdakilerden hangisine örnektir? sorunun cevabı "Maddi temizlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
---- Bu sektörün çalışma alanı, kaynağın bulunduğu yerdir ve bu yerin seçim kararı için başka şans yoktur. Mineralin aranması, bulunması ve rezervin saptanmasıyla başlayan faaliyet, daha sonra toprağın gevşetilmesi, galeriler açılması, patlatmalar, sondajlar ve benzeri süreçlerden geçmektedir. Çıkarılan cevhere kırma, öğütme, yüzdürme gibi işlemler yapılmaktadır.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? John logie baird ne icat etmiştir? Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi bütün mezheplerin üzerinde ittifak ettikleri ahiret inancı ile ilgili olarak yanlış bir değerlendirmedir? İngiltereye ilk kapitülasyonlar kaç yılında verilmiştir? Artık kim (elinde bulunandan) verir ve (Allahtan) sakınırsa, en güzeli (Allahın birliğini) tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. (Leyl suresi, 5-7. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmemiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde en çok ünlü harf kullanılmıştır? Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir? Aşağıda verilen olayların hangisinde sürtünme kuvveti en az etkilidir? Kişisel bakım ve temizliğimize neden dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler basamağında 8, onlar basamağında 5 vardır? Elektriği, suyu, besinleri ve parayı özenli ve gerektiği kadar kullanmaya ............................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hidrojen molekülü ............... cins atomlardan , su molekülü ise .................. cins atomlardan oluşur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Geçen yıl okulumuzun mevcudu 620 idi. Bu yıl okul mevcudumuz 180 arttığına göre, okulumuzun mevcudu kaçtır? Paris Konferansının toplanmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Arthur : - - - - ?Bill : I get up at 07:30. Carol : - - - - ?Arthur: Yes. I tried it several times last summer. (-7) - (-3) - (-8) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bireyin iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya mizaç, eğitim ve moral olgunluk açısından yatkın olma durumudur.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne ad verilir? Söylev türü Türk edebiyatında- - - - sonra görülmeye başlan-mıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2a + b - 1) · 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ayın yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şairin dergilerdeki şiirlerinin çoğu özensiz hazırlanmış. Şiirlerinde süslü, gösterişli bir dili tercih etmiş. Kimi şiirlerinde ise gereksiz sözcüklere fazlasıyla yer vermiş.Bu parçada sözü edilen şiirlerde bulunmayanözellikler aşağıdakilerden hangisidir? • Ekosistemlerin dengesinin korunması• Doğal güzelliklerin korunması• İnsan etkisinin azaltılmasıDoğal güzelliklere sahip olan bir bölgede verilenlerin gerçekleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? 6A7 < 696 ifadesinin doğru olabilmesi için " A " yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Manav 235 kg elma, 365 kg portakal ve 190 kg muz satmıştır. Manav toplam kaç kg ürün satmıştır? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 480 metredir. Uzun kenarlarından birisi 150 metre ise kısa kenarlarından birisi kaç metredir? Furkan, arkadaşlarıyla yaptığı bir coğrafya gezisi sırasında granit bloklarının üst üste birikmesiyle oluşmuş yeryüzü şekillerine rastlamıştır. Furkanın coğrafya gezisi sırasında rastladığı yer şekilleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunun sosyal ve ahlaki yapısında görülmez? Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmak için yapılmıştır? Peygamber efendimizin Birbirinizi sevmedikçe olgun mümin olamazsınız.sözüyle anlatmak istediği değerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Muhammed Hamidullah, İslam Tarihine Giriş adlı eserinde insanoğlunun, zamanı birimlerken, aşağıdakilerden hangisini en iyi vasıta olarak gördüğünübelirtmektedir? Kendi emeğimiz ile oluşturduğumuz ürünler için sahip olduğumuz haklardır. Kullanma, paylaşma ve değiştirme gibi izinleri kapsar. Eserlerimizin izin verildiği kadar kullanımını sağlayan ve eser sahibinin haklarını koruyan haklardır ne denir? Aşağıdaki namazlardan hangisi sadece ayakta kılınır? FUTBOL kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Osman 9 yaşındadır. Ailesi onun okumasını istemediği için okula göndermiyor. Yaşıtları gibi okula gidemeyen Osman ayakkabı boyacılığı yapıyor. ailesi Osmanın hangi hakkını elinden alıyor? Alahan Manastırı hangi ilimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir