S:1

Okulda yangın tatbikatı yapmak hangi sosyal kulübün görevleri arasındadır?

Okulda yangın tatbikatı yapmak hangi sosyal kulübün görevleri arasındadır? sorunun cevabı "Sivil Savunma Kulübü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi üretim olarak değerlendirilebilecek bir ekonomik faaliyettir? Bir kitaplıkta 25 tane öykü kitabı,17 tane masal ,12 tane de şiir kitabı bulunmaktadır.Buna göre kitaplıkta toplam kaç tane kitap bulunmaktadır? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 tane bütün karpuz .....çeyrek karpuz eder. Aşağıda boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir?H_SPİ_AL Anonim şiir; yapı, tema, dil ve anlatım, zihniyet açısından aşağıdaki dönemlerden hangisinin devamıdır? 2 kg unun 750 g ile pasta yapılmıştır. Geriye kaç g un kalmıştır? • Kurucusunun asıl adı Siddhartha Gautamadır.• Kutsal metinleri Tipitaka diye isimlendirilir.• Kutsal mekanları Pagodadır. Yukarıda özellikleri verilen din hangisidir? Bir yazarın herhangi bir konuda ya da günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini samimi bir üslupla anlattığı gazete ve dergi yazılarıdır. Güncel olaylay ele alındığı için etkisi kısa sürelidir. Bu parçada tanımlanan metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle yazılamaz? Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Eren : DönmeEmre : HızlanmaEmel : SallanmaYukarıdaki çocuklardan hangisi, kaydırakta kayan bir çocuğun hareketini söylemektedir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kedi, köpek gibi hayvan ısırması durumunda yapılması gereken bir ilk yardım uygulamasıdır? Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan devlet adamı kimdir? Zengin bir iş adamı olan Cemil Bey zekȃtını, aşağıdakilerden hangisine verebilir? 4 tane 7 kaç eder? It is raining outside so - - - -. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "birisini zor ve sıkıntılı bir duruma düşürmek" anlamı vardır? Aşağıda verilen yapılardan hangisinde zararlı atık madde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vücut sıcaklığının korunmasını sağlayan besin içerikleri hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt alanlarından biri değildir? A: - - - - do you live? B: I live in İzmir. Omurgayı meydan getiren kemiklere ne ad verilir ? Filozof ortaya koyduğu savın doğruluğu konusunda karşısındakileri ikna etmek için dayanaklar sunmak, akılcı ve mantıksal açıklamalar yapmak durumundadır.Bu parçada vurgulanmak istenen, felsefi düşüncenin hangi özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi laikliği ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır? I. Alt ve üst geçitleri kullanmalıyız.II. Trafik polisinin olduğu kavşaklarda trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.III. Duran araçların önünden, arkasından veya arasından geçmeliyiz.Yukarıdakilerden hangisi karşıya geçmek için uymamız gereken kurallardandır? Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Okunuşu dört yüz on bir tam yüzde on yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? "17654, 17564, 17875, 17785" doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? Hülyanın iki kaleminin uzunlukları toplamı 32 santimetredir. Kalemlerden biri diğerinden 4 santimetre kısadır.Uzun olan kalemin boyu kaç santimetredir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Osmanlı devlet yönetiminde önemli işler divanda görüşülür fakat son söz padişaha ait olurdu. Padişahın kabul etmediği bir karar uygulanamazdı.Buna göre Osmanlı Devletinin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi TBMMye karşı çıkartılan ayaklanmaları bastırmak için alınan önlemlerden biri değildir? Asiye, öfkesini kontrol edebiliyor ve kendisine sataşan biri olursa sorunu konuşarak çözüyor.Yukarıdaki bilgiye göre Asiye için hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi standart olamayan sıvı ölçüsü birimi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir