S:1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullandığımız teknolojik ürünlerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullandığımız teknolojik ürünlerden değildir? sorunun cevabı "Pusula" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesi şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur? İskeletimiz kaç bölümden oluşur ? Verdanın tahtaya yazdığı cümlelerin hangisinde iyelik eliyle yapılmış bir adıl vardır? Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünü değildir? Yüzeyinde girinti ve çıkıntı olmayan maddeler pürüzsüz maddelerdir.Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüz maddedir? Muhakkak ki takvaya erenler şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler, bir de bakarsın ki gerçeği görürler.(Arâf suresi, 201. ayet)Bu ayetten şeytanın aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz1. (.....) Toplu taşıma araçlarının yaygın şekilde kullanılması hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlar.2. (.....) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında en önemli payı araç kusurları oluşturur.3. (.....) Trafik işaret levhaları, yaya ve sürücülere bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajı verir.4. (.....) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında yayaların hatalı davranışları yer almaz.5. (.....) Yük taşımak amacıyla düzenlenmiş taşıtlara yolcu taşıtı denir. ALİ: Ailemle Orta Anadolunun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikleyazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulamayapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik butoprak hangi birimizi geçindirecek!...Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankaraya göç ettik, iş güç sahibi olduk.Ailenin Ankaraya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız! emri doğrultusunda zamanı gelince askerler ileri atılmış ve düşman imha edilmiştir. Böylece Conkbayırında zafer kazanılmıştır.Bu olay Mustafa Kemalin aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? İslam dinine göre fakir sayılan kişilerin aşağıdaki ibadetlerin hangilerini yapmaları zorunlu değildir? Milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? eksik – noksan sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Aşağıdaki elektrikli araçların hangisi soğutma amacıyla kullanılır? I. Element sembolleri tüm dünyada ortaktır.II. Atomik ya da molekül yapıda olabilirler.III. Atomik ve molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir.Verilen bilgilerden hangileri elementler için doğrudur? Kanserde kişisel risk faktörleri hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez? U_iversi_yBoş bırakılan yere uygun gelen harfler hangisidir? Kurban ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Fosfor elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? Hz. Muhammedin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? 1.Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir, 2.İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir, 3.Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya genelgesinin bu maddelerinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır? Günümüzdeki Hazar Denizi ismini, aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinden almıştır? • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür.• Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.Misakımillînin bu kararları ileI. Vatanın bütünlüğüII. Tam bağımsızlıkIII. Ulusal egemenlikkavramlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir? Bir ekmek 300 g olduğuna göre 122 ekmek kaç kg ve kaç g gelir? Türk İslam mimarisinde görülen;I. DarüşşifalarII. KervansaraylarIII. Medreselergibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır? Kulak memesi yapışık olan anne (genotipi:ee) ile kulak memesi ayrık olan babanın (genotipi:EE) üç çocuğu vardır. Bu çocukların genotipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1-bahçesine, 2- diktik, 3-okulumuzun, 4-fidanYukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için nasıl sıralamalıyız? Edebiyatın hangi dalında ürün veriyorsanız verin. Yaşamla ve kendinizle barışık, mutlu ve huzurlu olduğunuz için değil, tam tersine bir sorununuz olduğu için yapıyorsunuz bunu. İşte ben bu nedenle hikâyelerimde çocukluğumu anlatıyorum.Bu metne göre yazarın, hikâyelerinde çocukluk dönemini anlatmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı ek aldığı halde değişmemiştir? Kibir kelimesi ne anlama gelmektedir? Denize düşen yılana sarılır. atasözü aşağıdaki durumlardan hangisini vurgular? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir? Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilerinden biri değildir? 50 dakikadır okuduğum kitabımı saat 10:40da bitirdim. Acaba kitabı okumaya saat kaçta başladım? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir