S:1

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır?

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? sorunun cevabı "güvercin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Veysel’in kitaplarının sayısı Cemre’nin kitap sayısının 2 katından 5 eksiktir. İkisinin toplam 37 kitabı olduğuna göre Veysel’in kaç kitabı vardır? Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? “Kimlerin tartısı ağır basarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerin de tartısı hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir…’’ (Mü’min suresi, 102-103. ayetler)Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin fabl türünde eseri yoktur? Bir  çıkarma  işleminde  eksilen 35,  fark  18  ise  çıkan  kaçtır?  “Bir şey ne ise odur, her şey kendisinin aynısıdır’’ özdeşlik ilkesinin tanımıdır. Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesine örnektir? Aşağıdaki fiillerden hangisi türemiş fiildir? Haftanın ilk günü hangisidir? Aşağıda verilen maddelerden hangisinin bileşenleri arasında sabit bir oran yoktur?  - - - - Eric got any brothers? Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir? Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Lozan Barış Ant. Türkiye’nin bağımsızlığı tüm devletler tarafından tanınmıştır. Fakat antlaşmada Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan hükümler de yer almıştır. Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisinden böyle bir hüküm çıkarılabilir?   ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir? Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmeye başlaması karşısında Mustafa Kemal Türk milletine aşağıdakilerden hangisini önermiştir? Aşağıdakilerden hangisi oruçlu iken mekruh olan davranışlardandır? Bütün kuvvetler bir etkileşim sonucu oluşur.Buna göre;I  Futbol topuna vurulmasıII. Market arabasının itilmesiIII. Rüzgarın uçurtmayı uçurmasıyukarıdaki etkileşimlerin hangilerinde temas gerektiren kuvvetler uygulanmıştır? Allah’a kulluk etmek, saygı ve bağlılık göstermek, buyruklarını yerine getirmek, onun rızasını kazanmak amacı ile niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan her türlü iş ve davranışlardır.Burada hakkında bilgi verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir? I. İstasyonda beni karşılamaya gelen ekip, dahatrenden iner inmez kitap imzalamam için birkitapçıya götürdü.II. Toplantı bitince acele acele otele geldim.III. Bir gün önemli konferans vermek amacıyla birşehre gitmiştim.IV. Yemeklerimizi yedikten sonra yine büyük birtelaşla toplantıya gittik.V. Bu iş bittiğinde yine büyük bir telaş ve aceleyleöğle yemeğine götürüldüm.Numaralanmış cümleler anlamlı ve kurallı birmetin oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte daha önce gelir? Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi, dolaylı tümleç görevinde değildir?  X ve Y elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri grup ve periyot olarak bilinmektedir.Buna göre X ve Y elementlerinin;I. I. iyonlaşma enerjileriII. Nötron sayılarıIII. Proton sayılarıniceliklerinden hangilerinin karşılaştırılması yapılamaz? Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Anayasa ,Cumhurbaşkanı’nın görevini tam olarak yapabilmesi için onun tarafsız olmasını ister Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına yönelik bir uygulamadır?   (1) Selim Bey sokağın çok karanlık olduğunu fark ederek çantasından el fenerini çıkarıp yolunu bulmaya çalıştı. (2) Okuldan evlerine dönmeye çalışan çocuklara yardım etti.(3) Sabah muhtara giderek işini ihmal ettiğini söyledi ve muhtarla tartıştı. (4) Daha sonra belediyeye gidip durumu anlatan bir dilekçe yazdı ve dilekçeyi yetkililere teslim etti.Selim Bey, yaşadığı soruna çözüm ararken numaralanmış cümlelerin hangisinde hak- larını kullanmıştır? Sıvılardaki yüzey gerilimi;I. Sıvının sıcaklığınaII. Sıvıya etki eden gaz basıncınaIII. Sıvıya farklı sıvının eklenmesinedurumlarından hangilerine bağlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş” sözcüğü terim anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde “-cı, -ci’’ eki eklendiği kelimeye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur ? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un Türk kadınına sağladığı haklardan biri değildir? İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar? Taşınır mal mülkiyetinin kazanılması yollarından olan kazandırıcı zaman aşımının süresi kaç yıldır?  Adam : - - - - ?Ezel : No, thanks. I don’t like watching TV.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?  “Kim kötü söz ve davranışları terk etmezse Allah’ın onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi mecazdır? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?  Besmelenin anlamı nedir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir