S:1

Alexander Graham Bell aşağıdakilerin hangisinin mucididir ?

Alexander Graham Bell aşağıdakilerin hangisinin mucididir ? sorunun cevabı "Telefon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
I. Fethedilen Balkan topraklarındaki halka din ve vicdan özgürlüğünün tanınmasıII. Yerli kültürlere müdahale edilmemesiIII. Anadoludan Balkanlara Türkmenlerin göç ettirilmesiOsmanlı Devletinin kuruluş döneminde izlediği bu uygulamalardan hangilerinin, Balkan halkının devlete olan bağlılığını artırmaya yönelik olduğu savunulabilir? 239 sayısının okunuşunda hangi basamak adı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır? Aşağıdakilerden hangisi yakın akrabamız değildir? Organ bağışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir çiftçi kendi imkânlarıyla suladığı bir tarladan elde ettiği üründen ne kadar zekat vermelidir. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür? - Birbirini tanıyan iki kişi arasında yazılır.- Eşe, dosta, akrabaya yazılır.- En belirgin niteliği içten geldiği gibi yazılmasıdır.Bu özellikler aşağıdaki mektup türlerinden hangisine aittir? İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslamın hangi özelliğidir? Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devletini kurmuştur? Ey İman edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere başa kakmak, incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allaha ve ahiret gününe inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin... (Bakara suresi, 264. ayet)Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Allah, Kuran-ı Kerimde peş peşe gelen iki surede, şeytanın kötülüğünden, korunmak için kendisine nasıl sığınacağımızı öğretmiştir. Bu sureler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün yazılı kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir ‘pilot-uçak kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.III. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir. Çoklukla güldürmekten başka bir amacı olmayan komedyalardır. Molierein Scapinin Dolapları isimli eseri bu türün örneklerindendir.Bu parçada özellikleri verilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir? İtme veya çekme kuvveti sonucunda cismin yer değiştirmesine ................. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken sözcük hangisidir? Aşağıdaki Türk – İslam bilim insanlarından hangisi Avrupada Avicenne ismiyle ün yapmıştır? Ah,vatan! Bir gidebilsem. Havasını, suyunu , doğal zenginlik ve güzelliği ile dost ve akrabamın sıcak ilgisini bir hissetsem!................. cümlesinde üzerinde durulan duygu aşağıdakilerden hangisidir ? Sevgili Kardeşim, Sana uzun zamandır yazamadım. Burada işlerim çok yoğundu. Bir de oturduğum evden taşınmam gerekti. Tüm bunlar çok vaktimi aldı. Şimdi daha büyük bir ev buldum.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir ekonomik alana ait kavramdır? Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi: bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan aydede ve yanı başımızdan akan dereciğin çağıltısı...Parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Türkiye, aşağıdaki yapılardan hangisine üye olabilmek için II. Dünya Savaşına girmiştir? Kars is - - - - than Antalya. Işığı geçiren maddelere (...............) maddeler denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? I. Türk Dil Kurumu kurulmuştur.II. Soyadı kanunu çıkarılmıştır.III. Etibank ve Sümerbank açılmıştır.Yukarıda yer alan yenilikler aşağıdaki Atatürk ilkelerindenhangisinde doğru eşleştirilmiştir?Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik Fil olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Sıbyan mektebiII. MedreselerIII. CamilerYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde örgün eğitim veren kurumlardır? Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir. Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir ? Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hudeybiye Antlaşmasının bozulmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Hac, Arafattır. Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Mehmet Rauf tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı aşağıdakilerden hangisidir? Allahın (c.c.) her şeyi bildiğine, gördüğüne ve işittiğine inanan 5. sınıf öğrencisinin hangisini yapması beklenmez? (–9) · (–9) · (–9) · (–9) · (–9) işlemini üslü ifade şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir