Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Güneş her gün doğudan doğar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine ayrılış bakımından yanlıştır?              Küpü 150 den küçük kaç tane rakam vardır?   Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan yapılara ne denir? Hangisi batıl inanç değildir?  Salih: “Are you busy?”Salih asked  me  -  -  -  -  I  was  busy. Dalgaların taşıdığı malzemeleri deniz içinde veya kıyıya paralel bir şekilde biriktirmesi sonucunda kıyı oku oluşur.Bir adanın kıyı oku ile karaya bağlanması sonucunda oluşan yeryüzü şekillerine ne denilmektedir? Güneş artık daha sıcak gülümsüyor; altta kalan toprak, karların erimesiyle gökyüzüne bakıyordu. Akarsular heyecanlı heyecanlı akıyordu. Ağaçlar yeşermeye başlıyor, kış uykusuna yatan hayvanlar nihayet uyanıyordu. Çiftçi amca, tarlasını traktörüyle bir o yana bir bu yana sürüyordu.Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki mevsimlerin hangisinde geçmektedir? “ Doğruluk dost kapısıdır” cümlesinde hangi sözcükler soyut adıdır? Hz. Muhammed (sav.)’in ailesi evlerine gelen konuklarını en güzel biçimde ağırlamak için ellerinden gelen çabayı gösterirdi. Aile fertleri evlerine gelen konuklarının hâl ve hatırlarını sorar, onlara güler yüzle davranırdı.Bu parçada peygamberimiz’in ailesinin güzel davranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?  Mustafa Kemal Paşa’ nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi hangi savaştır? Bir kişinin Müslüman olmasının ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir? 460 saat = …….. gün ……. saattir.