S:1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Karınca yuvalarının ağzı kuzeyi gösterir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir. Bayram, düğün, nevruz gibi özel günlerdeki kutlama ve davranışlar, benzer şekilde günümüz Türkiyesinde de devam etmektedir. Ölüler için yas tutma geleneği, kına gecesi, kız isteme gibi kültürel öğelerimiz neredeyse iki bin yıldır aynı şekilde sürdürülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yurt kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? Katyon olduğu bilinen bir tanecik ile ilgili;I. Proton sayısı, elektron sayısından fazladır.II. Elektron sayısı, nötron sayısından fazladır.III. Nötron sayısı, proton sayısına eşittir.yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sivil Savunma Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu hükümdarlarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? Tanzimat Fermanı hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir? Alevilik-Bektaşilikte şubat ayının 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ................. orucu denir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kars'tan Ordu iline fındık toplamaya giden bir aile hangi göç türünü oluşturur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir? Sivas Kongresinin Ulusal bir kongre olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Memeli canlılarla ilgili,I. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.II. Akciğerlerinde alveol vardır.III. Yavrularını doğurur ve sütle beslerler.özelliklerinden hangileri omurgalı hayvanların diğer sınıflarında görülmez? Ön koltuğa oturabilmek için en az kaç yaşında olunmalıdır? Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Annem aldığı 3 m 50 cmlik kumaştan 3 tane yarım metrelik parça keserek sehpa örtüsü dikti. Kumaştan ne kadar kumaş artmıştır? Buse, sayma çubuklarıyla üçgen ve kare yaptı. Toplam kaç sayma çubuğu kullandı? -Benim babam hayvan doktorudur.Buna göre Kadirin babasının mesleği nedir? Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı barış antlaşması, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen akarsu ve döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hangi cümlede hatıra sözcüğünün eş anlamlısı vardır? MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin (Kalem suresi, 4. ayet)2. Allaha itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. (Teğabun suresi, 12. ayet)3. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. (Enbiya suresi, 7. ayet)Verilen ayetlerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? If he had a car, - - - - . Sınıfımızda yaptığımız çalışmalarda hangisini yapmamalıyız? l. Latin harflerinin kabulüll.Medeni kanun`un kabulülll. Soyadı kanunu`nun kabulü lV. Medreselerin kaldırılmasıYeni türk devleti`nin ilk yıllarında ğerçekleştirilen yukarıdaki ikılaplardan hangileri eğitim alanında yapılmıştır? İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrıdan almalarına ne ad verilir? Filizin 78 lirası vardı. 2/6' sini kardeşine verdi. Filizin kaç lirası kaldı? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir? Aşağıdakilerden hangisi diş sağlığının bozulmasına neden olur? İlk pastoral şiir hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi varlıkların sayılarına göre isim çeşitlerinden birisi değildir? Güneşin kendi etrafında dönüşü, saat yönünün .................... yöndedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimiz de (s.a.v.) bir hadisinde insanı yeryüzünün düzen ve ahengi ile uyumlu çalışmalara şöyle teşvik etmektedir: Yedi şey vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan sevap devamlı surette kendisine ulaşır. Hangisi bu 7 şeyden değildir? Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Her gün bir saat ders çalışıyorum.Cümlesindeki eylemin olumsuz soru biçimi hangi seçenekte verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir