S:1

Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? sorunun cevabı "lego" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Deprem öncesi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol. (Mevlana) Mevlana’nın bu sözü aşağıdaki hadislerden hangisi ile aynı ahlaki özelliğe vurgu yapmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı beştir?  İslam öncesi dönemde Hz. İbrahim’in dinine tabi olanlara hangi isim verilirdi? Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? “Allah Resulünün çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamberimiz o evine geldiği zaman hemen ‘Hoş geldin.’ Diyerek ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen Peygamberimizin kızı kimdir?  Karl Marx’a göre, evrenin yapısı maddedir. Madde bilinçten bağımsız olarak vardır. Maddenin varoluş biçimi de harekettir. Hareket olmadan madde olamaz; madde olmadan da hareket düşünülemez. Evren diyalektik bir şekilde ilerler. Olmuş bitmiş bir şey değildir. Olaylar arasındaki bağlantılar zorunludur. Karl Marx bu görüşü ile aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Hümanizm akımının aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? 284 tl 4 kardeş  arasında pay edilirse her birine kaç tl düşer? Bir yıl kaç mevsimdir? * İnsanlar arasında ayrım yapmadan herkesi sabırla dinlerdi     * İnsanlara isimleriyle hitap ederdi* Toplulukta konuşurken bir kişinin değil herkesin gözlerine bakardı     * Bir çocukla konuşurken onun boy hizasına kadar eğilirdi Yukarıdaki ifadeler Peygamber Efendimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır.  Have you - - - - been abroad? İnsanın mutsuz olmasının nedeni elinde olanla yetinmeyi bilmemesidir. İnsan, hep daha fazlasını ister, ona ulaşmak için çabalar. En son çıkan telefonu ister, son model arabası olsun ister, en iyi evde oturmak ister. İster de ister. Elde edemeyince de mutsuz olur.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular sebebi ile İslam bilginleri aşağıdaki bilim dallarından hangisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır? Hangi “-ki” bağlaç olduğu halde bitişik yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar,                  Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu.                  Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar,                  Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu.     Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?   Tomorrow - - - - a hard day for you.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”,yanlış olanların başına ise “Y”yazınız?(……) Mıknatısın kuzey kutbu “s” ile gösterilir.                     (……) Mıknatısların çekim gücünün en fazla olduğu yer orta kısmıdır.(……) Pusulada mıknatıs bulunur.(……) Mineraller kemik gelişimine katkıda bulunur.(……) Mıknatısın kuzey ve güney kutbu vardır.                              "Madeni para, raptiye, kağıt, bardak, çivi”Mıknatıs yukarıdaki cisimlerden kaç tanesini çeker? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Namık Kemal’in bu oyununda destansı bir içerik söz konusudur. İslam Bey, savaş çıkınca hemen nişanlısı Zekiye ile vedalaşarak cepheye gider. Onun dışarıda bekleyen gönüllülere “Beni seven arkamdan ayrılmaz!” dediğini duyan Zekiye gizlice erkek kılığına girerek Adem adıyla gönüllülere katılır. Silistre Kalesi Komutanı Miralay Sıtkı Bey çelimsiz bulduğu Âdem’i geri göndermek istese de çocuk kalmakta diretir. Savaş sırasında İslam Bey yaralanmıştır ama Abdullah Çavuş ve Âdem’le gidip düşman cephaneliğini havaya uçurur. Düşman, kalenin kuşatmasını kaldırmış, geri çekilmiştir. Âdem’in kimliği ortaya çıkmış ve Sıtkı Bey’in de Zekiye’nin öldüğünü sandığı babası olduğu anlaşılmıştır. Kazanılan zafer sevinci arasında İslam’la Zekiye’nin düğünleri yapılır.Bu parçada tanıtılan tiyatro eseri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Fabl, şiir türlerinden hangisinin içine girer?  Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir? I- Mondros Ateşkes AnlaşmasıII- İzmir’in işgal edilmesiIII-Azınlıkların faaliyetleriYukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir? I – Mahalle muhtarını seçmekII – Sınıf başkanını seçmekIII – Okul temsilcisi seçmek Yukarıda verilenlerden hangisi okuldaki demokrasi uygulamalarına örnek değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiye verdiği önemle ilgilidir? Bedende, elbisede, ibadet edilen mekânlarda ve içinde yaşanılan çevrede görünen kir ve pisliklerin giderilmesine ................; kalbin gıybet, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlardan arındırılıp güzel ahlak ile bezenmesine ise ..................... adı verilir.Boşluklara gelecek uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an’ı Kerim’i, harflerin ve kelimelerin hakkını vererek, tecvit kurallarına uygun şekilde ve anlamını düşünerek okumak aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? A: - - - - ?B: Go straight ahead and turn left. It is opposite the police station. "0, 1, 3"Verilen rakamları kullanarak yazılabilecek üç basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır? Mother: Did you do your homework?      Son: ______________.      Mother: When did you finish?      Son: I finished it about ___________. “De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”Yukarıdaki İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Hangisi iki sözcükten oluşmuş birleşik bir kelimedir?  İnsan yaşamına ilişkin aşağı­daki olaylardan hangisi  di­ğerlerinden önce gerçekleşir?  Her hafta sonu 4 saat spor yapan Veli, bir ayda toplam saat spor yapmış olur?(1 ay 4 hafta) Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir