S:1

Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların ............... davrandıklarını gösterir. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların ............... davrandıklarını gösterir. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır? sorunun cevabı "duyarlı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir? Kurtuluş Savaşının askerî safhası, aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir? Yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? Önlük giyeceğim. Çünkü...................... ifadesinde noktalı yere hangisinin gelmesi uygun değildir? Açıklamalar• Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir.• Farklı tür atomlar içeren saf maddedir.• Proton sayısı elektron sayısına eşit atomdur. Kavramlar* Bileşik* Nötr* Element* İyonVerilen açıklamalar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Yılkı çobanlarının dumana boğulmuş ve yağmurla yıkanmış çadırları; su basan arazide, kızarmış çayırların üzerinde kapkara duruyordu. Atların buğu tüten ağızlarından kokulu, ince, mavi dumanlar yükseliyordu. Zayıflamış aygırlar sonbahar telaşıyla ve olanca sesleriyle kişniyor, kısraklar her tarafa dağılıyordu. Dağlardan inen davar sürüleri, bölünmüş gruplar hâlinde dolaşıyordu tarlalarda. Kurumuş, kararmış bozkır toynak izleriyle, patikalarla dolmuştu.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? Ülkemizde tarımsal üretimin büyük çoğunluğu ovalık alanlar üzerinden sağlanmaktadır. Bu ovalarda sanayi ve yerleşim alanlarının sınırı gün geçtikçe genişlemektedir. Bu durum tarımsal üretim miktarını olumsuz etkilemektedirParçada bahsedilen olumsuzluk aşağıda verilen ovalarımızdan hangisinde daha çok yaşanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Cümleyi uygun hayvanla tamamlayınız. ".......................can't jump." Bir dikdörtgenin köşegeninin uzunluğu 17 cmdir. Bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu köşegeninin uzunluğundan 9 cm kısadır.Dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları toplamı 46 cm olduğuna göre, uzun kenarın uzunluğu kaç cm dir? 72 ifadesinin değeri aşağıdaki işlemlerin hangisine eşittir? Dünyanın en eski halısı hangi Türk devletine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı söz konusudur? Divan-ı Hikmet adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? 126x48 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede altı çizili kelime adıl olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur? Taşıtlardan el, kol ve baş çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir? Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır? Çevresi 24 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm ise uzun kenarı kaç cm dir? Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili;I- Ülke thema denilen eyaletlere ayrılmıştır.II- Eyaletlerin başında tekfur denilen valiler görevlendirilmiştir.III-Helen Kültürü benimsenmiştir.IV-Hristiyanlığın Ortodoks Mezhebi benimsenmiştirV- Resmi dili Grekçedirbilgilerden hangileri doğrudur? Kuran – ı Kerim in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerin hangileridir ? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuvvet ................................... ile ölçülür. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Organ Nakli Haftası ne zaman kutlanır? Coğrafi kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - güney doğrultusu arasındaki açıya .......... denir.ifadesinin fizik bilimi açısından doğru olabilmesi için boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir? Kaldırımı olmayan bir yolda gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapmamalıyız? Hey güzel Allahım! Sen, neyi yaparsan güzel yaparsın Ya şimdi ağaçtan başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı halim ne olurdu? Nasreddin Hoca bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir? Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammedin annesi Âmine onu emzirecek bir kadın arıyordu. Sütanne bulunmuş ve sütanne ............ Hz. Muhammede dört yıl bakmıştı. Boşluğa hangi isim gelmelidir? Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (......) Trafiği düzenlemek için kullanılan tüm işaretlere trafik işareti denir.(......) Karşıdan karşıya geçerken trafik lambasına bakmadan geçmeliyiz.(......) Yayalar için kırmızı ışık yandığında karşıdan karşıya geçmeliyiz.(......) Yayaların yürümek için kullandıkları, yolun hemen kenarındaki taştan yapılmış küçük yaya yoluna kaldırım denir.(......) Karşıdan karşıya geçerken önce sağa bakmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi duygularımızın değiştiğinin kanıtıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik kelime değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan biridir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir