S:1

Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi deyim anlamca diğerlerinden  farklıdır?  Bir havalimanında her gün 8 uçak sefere çıkmaktadır. Her uçakta ortalama 140 yolcu vardır.Buna göre bu hava alanından günde ortalama kaç kişi uçak yolculuğuna çıkmaktadır? Selim - - - - TV since he came home. Kayıp, kalbimin neşesiGelmez bir daha geriHer gün sokaklarda arasam daDönmeyecek bana besbelliBu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? “Yavrucuğum! Yapılan iş, bir  hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerin yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir.  DoğrusuAllah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Lokman suresi, 16. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir? ‟Beyaz önlüğünü giydi, merdivenleri hızlıca inip hastanın yanına geldi.” cümlesinde altı çizili sözcüklerden hangisi bir adın niteliğini belirtmiştir?  Alternatif akım ile ilgili;I.   Zamanla yönü ve şiddeti değişen akımdır.II.   Alternatif akım mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlarla üretilir.III.    Günlük yaşamımızdaki elektrik enerjisi ihtiyacımız çoğunlukla alternatif akım olarak kullanılmaktadır.ifadelerinden hangi doğrudur? Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekline ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının birden fazla tamlananı vardır ? Hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? Su ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar özel okullarda ücretli ders verilebilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vardır?  Aşağıdakilerden hangisi valinin görevlerindendir? I- HazarlarII-TürgişlerIII-Sabirler (Sibirler)İslam ilerleyişine karşı mücadele eden Türk devletlerine yukarıda verilenlerden hangileri örnek olarak gösterilir?  Kastamonu ve Çankırı’ya kadar uzanan Ilgaz ve Küre dağlarının bereketli toprağındayetişen ürünler soframızın lezzetini katlamaya devam ediyor. Bu yöreye özgü yiyeceklerin ayrı bir ünü var. Üzüm, kiraz ve sarımsağı herkes bilir ama Tosya üzümü, İnebolu kirazı, Taşköprü sarımsağı dendiğinde anlarız ki farklı bir lezzetten bahsedilmektedir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasındaki bağlılığa zarar verir? l.Milliyetçilikll.Halkçılık lll.DevletçiliklV.LaiklikYukarıdaki ilkelerden hangisi Atatürk`ün "türk dilini yabancı dillerin etkisinden kutarma çalışmaları"na yönelik en uygun ilkedir?  Çevremizde gördüğümüz varlıkları, mekânları tanıtmak ve okuyanın gözünde kolayca canlandırabilmek için - - - - yararlanırız.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ülkemizde en yaygın görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede soru işareti yanlış kullanılmıştır? a-k-a-y-b-rBu harflerin her birinin bir kere kullanılması şartıyla aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulamaz? Bir elektrik devresinde akımı açıp kapayan devre elemanı hangisidir? Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenleyerek bölgenin Yunanistan’a bırakılmasına karşı mücadele etmiş cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Annem 1 saatin 24 dakikasında kek, kalan sürede börek yapmıştır. Annem böreği kaç dakikada yapmıştır? Hangi cümlede farklı türde bir adıl kullanılmıştır.  Adımları 5 , 9 , 13 , 17 , 21 , … olan örüntünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Milli mücadele döneminde gösterdikleri çaba ve başarılardan dolayı bazı illerimize unvanlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu illerimizden değildir? 12 + 48 ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? Bir fırıncı her birinde 50kg un bulunan, un çuvallarından 28 tane almıştır. Buna göre fırıncının kaç kg unu olmuştur? ‘sokağın’ kelimesindeki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?   TBMM düşmana karşı üstün başarı gösteren bazı illeri nasıl ödüllendirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Aşağıdaki sözcüklerde oluşan ses olaylarından hangisi yanlış verilmiştir? Şiirde veya düz yazıda seslerin ve hecelerin uyumlu bir biçimde yinelenmesine ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir