S:1

"Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

"Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "biz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Mehmet Kara taşıtlarını sayarken hangi seçenekte hata yapmıştır? Londra Konferansında Ankara Hükümetini temsil eden Bekir Sami Bey, işgal altındaki topraklarımızın boşaltılması ve bağımsızlığımızın tanınması gerektiğini söylemiş, ayrıca kapitülasyonların kaldırılmasını istemiştir.buna göre Türk Hükümeti; I. Siyasi bağımsızlıkII. Ekonomik bağımsızlıkIII. Çağdaşlaşmadurumlarından hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? 6 + 3 = 93 + 6 = 9Yukarıdaki toplama işlemlerini doğru olarak ifade eden cümle hangisidir? Kuran-ı Kerim ne zaman indirilmeye başlanmıştır? Okulun bahçesinde top oynamıştım.Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğün eş anlamlısı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır? Ömer Seyfettin, Gönen kasabasında doğdu. Babası Dağıstandan muhacir olarak gelen bir Türk ailesinin çocuğu, Ömer Şevki Beydir. Ömer Şevki Bey binbaşı rütbesine kadar yükselebilen alaylı bir subaydır. Yazarın annesi Fatma Hanım, İsfendiyaroğullarından Topçu Kaymakamı Mehmet Beyin kızıdır. Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanımın dört çocuğu olmuştur. Ömer Seyfettinin Güzide adlı bir ablası, Hasan adlı bir kardeşi, bir de küçük yaşta ölen bir kız kardeşi vardır. ‘‘Kaşağı ve İlk Namaz adlı hikâyelerinde kardeşleriyle ilgili bazı hatıralarından geniş ölçüde yararlanmıştır. Büyük Türk Klasiklerinden alınan bu metin hangi türe örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti ile ortaya çıkan bir teknolojidir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında;• Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.• Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.• Herkes kanunlar önünde eşittir.hükümleri yer almaktadır.Anayasanın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Aşağıda estetik yargılarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi kararlarından biri değildir? Manda ve himaye kabul edilemez kararı ilk kez hangi kongrede kabul edilmiştir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir? Tevfik Bey, içeri girdiği zaman ağabeyini yine pencerenin önünde buldu.Yukarıdaki cümlede altı çizili tamlama ile aşağıdakilerden hangisi aynı türdedir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş madde değildir? Peygamber Efendimize Muhammedül Emin denmesinin sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Selim 6 yaşındadır. Abisi Selimden 4 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayınız( ) Yoksa mikrop kapar, hastalanırsınız cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiyede gö­rülmez ? 7329 sayısında, sayı değeri en küçük rakam ile basamak değeri en küçük rakamı yer değiştirilirse aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir? Dandanakan savaşı hangi tarihde olmuştur? Başkalarının ayak izine basmadan güzel eserler oluşturan sanatçılar kısa sürede okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturur. Böylelikle yıllar da geçse kalıcılığını korur.Bu parçada geçen okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısı sorulmuştur? Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına hangi antlaşma ile sahip olmuştur? Hangi kelime iyelik zamiri eki almıştır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Fosil yakıtları daha az kullanmak için ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilebilir.(...) Fosil yakıtlar içerisinde çevreye zararı en az olan yakıt, doğal gazdır.(...) Isıyı en iyi ileten maddeler, gaz maddelerdir.(...) Buz, yoğunluğu fazla olduğu için su üzerinde yüzer.(...) Yoğunluk hacmin kütleye bölünmesi ile bulunur. Başkenti Sardes (Sard) olmak üzere Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulan uygarlık hangisidir? Yediğimiz bir yemeğin tuzlu olup olmadığını hangi duyu organımızla anlarız? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hep ince ünlü kullanılmıştır? Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki küçük geçiş bölgelerine ekoton denir.Ekoton bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme... (İsrâ suresi, 36. ayet.) ayetiyleAnlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir. Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir