S:1

Terzi elbisemi çok güzel dikmiş. cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

Terzi elbisemi çok güzel dikmiş. cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "terzi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ele aldığı konulardan biri değildir? İngilizler tarafından desteklenen Şeyh Sait İsyanı’nın amacı cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak, saltanat ve hilafeti geri getirmekti. İngilizlerin düşüncesi ise Türkiye’yi, çıkan isyanla uğraştırıp zengin petrol yataklarına sahip olan Musul’un Türkiye’nin eline geçmesine engel olmaktı.Türk ordusu, gücünün büyük bölümünü isyanın bastırılması için kullandı. Bu nedenle Musul sorunu Türkiye’nin aleyhine,İngilizlerin de istediği şekilde sonuçlandı.Ayaklanmada etkisi olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Böylece Türkiye’nin çok partili siyasi yaşama hazır olmadığı anlaşıldı.Şeyh Sait İsyanı ile ilgili olan aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı parçadan çıkarılamaz? Bahçede sıra sıra erik ağaçları vardı. Melahat Teyze, “Oğlum, haydi toplayın da yiyin!” dedi. Bir yandan topladığımız erikleri  yiyor, bir yandan da iri iri eriklerin bir kısmını kuyunun yanında biriktiriyorduk. Erikler tatlıydı. Bizim bücür durmadan yiyor, çekirdekleri çimenlerin üstüne fırlatıyordu. Kuyudan bir kova su çektim, içtik. Çayıra oturduk. Biraz dinlendik.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 6. (10 + 7) işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? You should take an umbrella ......................... Bud  :Do you know where - - - -?Yusuf  :I’m sorry. I am not from this city. Milli Mücadele döneminde benimsenen;    * Misak-ı Milli               * Misak-ı İktisadi    gibi anlayışların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi ahirette kul hakkı ile karşılaşacağımız bir durumdur. • Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar.• Vadi yamaçları basamak şeklindedir.• Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır.Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir? Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruhbilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkat çeken romancılardan biridir. Romanlarındaki amaç okuru, bilinçaltının gizemli ve karışık dünyasında dolaştırmak ve görünen ile görünmeyenin arka planındaki zıtlıklarını ortaya dökerek okurda şok etkisi yaratmaktır. Manisa’daki Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazdığı “Anayurt Oteli” adlı romanı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir.Hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır? (42 - 17 ) x 5 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin eğri yüzü yoktur? Asağıdakilerden hangisinde yavaşlayan hareket gözlenir? Üç tane 7 sayısının yan yana yazılıp çarpılmasıyla elde edilen sayının rakamları toplamı kaçtır? Cahilin dostluğundan âlimin düşmanlığı yeğdir.Bu cümledeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?  “Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı; yolların en doğrusu Hz. Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı, dinden olmadığı hâlde sonradan uydurulup dine eklenenlerdir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır.” (Hadis-i Şerif) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili işteş çatılıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. EşitlikII. TarafsızlıkIII.  Açıklık4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan yukarıdaki hangi ilkelere uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir? I. Anne ve babaya iyi davranmakII.Düzenli beslenmekIII.BüyüklenmemekIV.Namaz kılmakBunlardan hangileri ahlaki görevlerdir? Karşılıklı konuşmalarda konuşanların sözlerinin başına hangi noktalama işareti konur? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başıdır.      *Yürütme organının başında bulunur.      *Yasaların onaylanıp yürürlüğe girmesini sağlar. Yukarıda özellikleri verilen merkezi yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?  Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir? I have a shower ............ morning. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tarihi güzelliklerden biridir? 28,183 ondalık kesrinden büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır ? Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Fablda olaylar ve hayvanlar aşağıdaki bölümlerin hangisinde tanıtılır?  Mevsimler, yerin Güneş’e uzaklığındaki değişikliklere değil, yö-rünge düzlemine inilen dikme ile dönem ekseni arasındaki açıya bağlıdır; bu açı 23,27 derecedir.Kuzey yarı küre Güneş’e yöneldiğinde kuzey yazları ortaya çıkar; kuzey kışlarındaysa güney yarı küre Güneş’e döner.Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Selçukluların ilk çinili minaresi olma özelliğine sahip olan camisi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangileri Dünya’nın gözlenebilir katmanlarıdır?  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ölçme aracı ile ölçülen büyüklük eşleştirmeleri aşağıdaki gibidir.I. Mezura – UzunlukII. Dinamometre – KütleIII. Ampermetre – Potansiyel FarkBuna göre, bu eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Mustafa Kemal “Türkiye’nin güvenliğini hedef almayan, hiçbir ulusun aleyhine olmayan bir barış, daima genel kuralımız olacaktır.”demiştir.Bu sözün;I. Milli birlik ve bağımsızlık,II. Ulusal egemenlik, III. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir? Tarihte “Fil Yılı” olarak bilinen olay, miladi kaç yılında gerçekleşmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir