Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? sorunun cevabı "Gözlük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yıldırım Bayezıd, hangi Türk beyliğinin Bizans’la ittifak yapması üzerine  İstanbul’u kuşatmıştır?  Saçımda siyahım var Bülbül gibi ahım var Göz gördü gönül sevdi Benim ne günahım varYukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin topraklarından biridir. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? Bir insanın kendisine ait olmayan bir şeyi sahibinden zorla alması gasp, sahibinin izni ve haberi olmadan alarak kendine mal etmesi ise hırsızlık olarak nitelenir.Buna göre gasp ve hırsızlık olaylarının yaygınlaştığı bir toplumda  öncelikle aşağıdakilerden hangisi beklenir? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak bilgisayara virüs bulaşma ihtimalini azaltmış olmayız? Aşağıdakilerden hangisi Göktürkçe yazılmamıştır?  Çevresi 84 cm, uzun kenarı 30 cm olan dikdörtgenin  bir kısa kenarı kaç cm’ dir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? We have a car but - - - - is very old. Atatürk’ün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır?   Aşağıda verilen büyüklük ve SI birim sistemindeki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?