S:1

"Zor bir işi başarmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

"Zor bir işi başarmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hakkından gelmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
98’den başlayarak geriye doğru 5’er ritmik sayarken 5. sıradaki sayı kaç olur? The match had already - - - -when we got to the stadium. En büyüğü 26 olan ardışık üç çift sayının toplamı kaçtır? “ doktor-hekim ” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? (1) Karıncalar sıcak iklimlerde yaşayan bir böcek türüdür.(2) Sert dış kabukları vardır. (3) Karıncaların ömrü45 gün ile 60 gün arasında değişir. (4) Karıncaların yuvalarıve yaşam şekilleri insanlarda her zaman merakuyandırmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişiseldüşünce içermektedir? ‘’Mert, hayalinin iyi bir yüzücü olabilmek olduğunu söylüyor.’’cümlesinde  soyut anlamlı sözcük hangi seçenekte verilmiştir. Hz. Muhammed (sav.) gençlik yıllarında, Mekke’nin ileri gelenleri tarafından kurulan Erdemliler Topluluğu’na katılmıştır. Bu topluluğun amacı, haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak ve onları korumaktır.Hz. Muhammed’in (sav.) bu topluluğa katılması aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “egemenlik” ile ilgili hükümlerden değildir? Üçüncü terimi 14 olan örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Kana kırmızı rengi veren aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi matematik işlemlerinde kullanılan noktalama işaretidir? What - - - - from 6 to 7 last Friday? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad ve sıfat tamlamaları bir arada kullanılmıştır? Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir? “Kağıt, cam, metal ve plastik çöp değildir. Bunların geri dönüşümünü yapmak ……… katkı sağlar.” Yukarıdaki cümle hangisi ile tamamlanamaz? Anarşizm başta devlet olmak üzere emir veren tüm baskıcı kurumlara karşıdır. Bireye ve bireysel iradeye önem verir. Bireyin doğuştan getirdiği özgürlük hakkını engelleyen her şey kötüdür. Onlara göre, insanın doğal özgürlüğü yapay kurumlarla kısıtlanamaz.Buna göre anarşist düşünürlerin aşağıdakilerden hangisine karşı çıkması beklenir? Ceren’in 24 tane tokası vardır. Ceren' e annesi 12 tane daha toka veriyor. Buna göre Ceren’in kaç tokası olacaktır? Arkadaşlarımız, öğretmenimiz konuşurken onu dinlemediler. Öğretmenimiz................... deyimini kullandı.Verilen boşluk hangi deyim ile doldurulabilir? Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır? Barry  :Happy birthday! This is for you. It’s just something small but I hope you’ll like it.Sally  :Oh! - - - -  6 tane 25 kuruşum var. Bir liralık dondurma aldım. Kaç kuruşum artmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı bildirir? Trablusgarp Savaşı aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir? Ramazan bayramından önce fakirlerin de ihtiyaçlarını karşılaması için hanedeki kişi sayısınca verilen sadakaya ne denir?  While Ahmet was driving to work, he hit a tree by the road. He was ………. because there was no damage to his car.  Arabasız yolları( ) susuz nehirleri ve ağaçsız dağları olan yer neresidir( ) Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Erzurum;Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakar. Şehrin macerası düşünülürse bu yükseklik daima göz önünde tutulması gereken bir özellik kabul edilir. Malazgirt Zaferi’nin açtığı yoldan yeni vatana giren cetlerimizin ilk fethettikleri büyük merkezî şehirlerden biridir. Hür ve müstakil yaşamak iradesi ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır. Atatürk Erzurum’dan işe başlar. Tıpkı ilk fatihler gibi oradan Anadolu’nun içine doğru yürür; oradan başlayarak yurdumuzu milletimizin tarihîhakları adına yeni baştan fetheder.Bu parçadan Erzurum’la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?  Tarih, geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini konu edinir. Bu bilgiye dayanarak; I. Yerleşik hayata geçilmesiII. Aya ilk kez ayak basılmasıIII. İnsanoğlunun kişisel gelişimidurumlarından hangileri tarihin konusunu oluşturur? Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden ve hangi insani hak  için savaşmıştır? Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? İki deste papatyanın yarısının 7 fazlası kaç papatya eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Al mendiller sallanarak her penceredenTren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi Yeşil kırlar arasından geçip giderkenAğaçların heyecanla çarptı kalbiBu dörtlükte altı çizili dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bilimsel çalışma ve araştırmalarda aşağıdaki aşamalardan hangisine başvurulmaz? Aşağıdakilerden hangisi günah  kazandıracak bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi ek alarak anlam değiştirmiştir? Teknolojik ürünler, insanların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiştir.Bilgiyi toplamak, sınıflandırmak ve saklamak amacıyla kullanılan teknolojik ürün hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir