S:1

Aşağıdakilerden hangisi birleşik değildir?

Aşağıdakilerden hangisi birleşik değildir? sorunun cevabı "Fısıltı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Verilen harflerden hangisi tek başına hece oluşturabilir? Aşağıdakilerden hangisi yolcuların sebep olduğu trafik kazasına neden olur? Kendinizi bir sporcunun çalıştırıcısı olduğunuzu düşünün. Sporcuya kemik ve kas gelişimi için aşağıdaki hangi etkinlikleri önerirsiniz?I-Bol kalsiyum içeren besinler tüketmesiniII-Her gün düzenli egzersiz yapmasınıIII-Bol su tüketmesini Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? “ Doğal afetler sonucu ………. ve ……… kaybı oluşur.” İfadesinde noktalı yere hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?  Zeynel Abidin Camii hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının görevleri arasındadır? Kıssa kavramının tanımı hangisidir? Bir cismi durdurmak için ne yapmalıyız ?  Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür? Peygamberimizin as Amr b Seleme’yi imam olarak seçmesinin nedeni hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sergilediği bir davranış olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?. Kaya'nın kitap okumayı çok sevmesine …………. , arkadaşı ………… hoşlanmazdı.Noktalı yerlere sırasıyla hangilerinin yazılması uygun olur? ……………………. doğruluk, eşitlik, hak ve hukuka uygunluk, herkese hak ettiğini vermek, hakkı olmayana el uzatmamak, kanunları herkese eşit uygulamak gibi anlamları içerir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir ? Bir okulda 124 kız öğrenci, kız öğrencilerin 37 fazlası erkek öğrenci var.Okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Evlenmesi Ticaretle uğraşması çarşı ve pazara gitmesi Peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir? Aşağıdaki  parçalardan  hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamına göre en geniş kapsamlıdır? Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmak toplumda hangi duygunun gelişmesine etki eder? Büyük Selçuklu komutanlarından İbrahim Yınal ve Kutalmış tarafından Bizans’a karşı kazanılan ilk önemli savaş, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin kötü niyetli kullanımına örnek gösterilemez? S={ANKARA kelimesini oluşturan harfler}S kümesinin elamn sayısı kaçtır?  inek ile ahır arasındaki ilişki  tavuk ile hangi seçenek arasında vardır?  Aşağıdaki devletlerden  hangisi, Abbasilerin başkenti Bağdat’ı 945  yılında  ele  geçirerek  halifeyi baskı altına  almışlardır? “Ağaçlık – kavunları – karabiber” sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Bohr atom modeli için;I. Her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır.II. Bir atomun elektronları en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister.III. Madde ısıtıldığında atomun elektronları daha düşük enerji düzeyine geçerler.yargılarından hangileri yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli olduğu halde nesne almamış bir fiil kullanılmıştır?       Veysel bu gurbetlik kâr etti cana            Karıştır göçünü ulu kervana            Gün geçirip fırsat verme zamana            Sakın uzamasın yol deyi yazmış               Yukarıdaki dörtlükte kullanılan uyak (kafiye) türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir?          246 sayısından en az kaç çıkartılırsa elde edilen sayı 4 ile kalansız bölünebilmektedir? Aşağıdakilerin hangisinde “Gözlük – Gözlükçü ” ikilisindekine benzer bir ilişki yoktur?  Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir.   Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcma’ın gerçekleşme şartlarından biridir? “Bilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımak” anlamında kullanılmıştır? Konfüçyüs’e sormuşlar: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, ilk işiniz ne olurdu?” Konfüçyüs, şöyle cevap vermiş: “Önce dili düzeltirdim. Dil kusurlu olursa, düşünceler iyi anlatılamaz. Ülkenin töresi ve kültürü bozulur. Adalet bozulur. Halk ne yapacağını şaşırır.”Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  "Abim de ablam gibi güzel resim yapar." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir